Ciekawe przypadki

naszych interwencji prawniczych

<div id="upadlosc-konsumencka"></div>Upadłość konsumencka
Oddłużenie

Upadłość konsumencka

Joanna_Pluta

Wspólnik odpowiedzialny: Joanna Pluta

Problem

Do kancelarii zgłosili się Klienci z prośbą o dokonanie analizy ich sytuacji i ewentualne zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie nowych przepisów, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2014 roku. Klienci są małżeństwem, nie posiadają rozdzielności majątkowej. W 1996 roku po ślubie zamieszkali w 36 metrowej kawalerce, którą otrzymali w spadku po dziadkach małżonki. Jednak po urodzeniu się ich syna zmuszeni byli do zamiany lokalu na większy. W 2000 roku zakupili 60 metrowe mieszkanie w stanie deweloperskim. Na zakup przeznaczyli środki pochodzące ze sprzedaży poprzedniego mieszkania oraz zaciągnęli kredyt hipoteczny w wysokości 100 tysięcy złotych w walucie EUR…

Rezultat

W tamtych latach doradcy kredytowi nie wytłumaczyli naszym Klientom ryzyka związanego z zaciąganiem kredytu w walucie obcej. Nasi klienci nie są ekonomistami i nie znają się na finansach, zaufali więc doradcom kredytowym. Oboje w tamtym czasie mieli stabilne zatrudnienie i spłata kredytu nie stanowiła dla nich problemu. Po zakupie mieszkania kolejny kredyt zaciągnęli na wykończenie mieszkania. Kiedy kurs EUR podskoczył z 3 do blisko 5 złotych, zmuszeni byli przewalutować kredyt na złotówki. Transakcja ta spowodowała, że ich kredyt wzrósł ze 100 000 zł do ponad 400 000 zł. Po kilku latach pojawiły się kolejne kłopoty. Pan Nowak stracił pracę w firmie, w której był zatrudniony od ponad 10 lat. Przez ponad rok mimo wielu starań, nie mógł znaleźć nowego zatrudnienia. W tym samym czasie małżonka zaczęła poważnie chorować i przez ponad 3 miesiące przebywała na zwolnieniu lekarskim. Mimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej, Państwo Nowak wykorzystując wszystkie swoje oszczędności, nadal rzetelnie regulowali swoje zobowiązania. Jednak gdy po powrocie do pracy Pani Nowak została poinformowana, iż ze względu na trudną sytuację pracodawcy, jej wynagrodzenie zostaje zredukowane o 50%, sytuacja stała się tragiczna. Mimo, że Pan Nowak po ponad roku znalazł pracę, jego wynagrodzenie było o 60% niższe niż w poprzedniej firmie. Państwo Nowak postanowili natychmiast sprzedać mieszkanie, okazało się jednak, że jego wartość jest o 100 000 zł niższa niż kredyt jaki zaciągnęli na jego zakup i wykończenie. Sytuacja naszych Klientów przypominała błędne koło. Raty ich kredytów nieubłaganie rosły a dochody malały. Po niedługim czasie nie mogli już liczyć nawet na finansową pomoc rodziny. Wpadli w spiralę zadłużenia. Analizując ich sytuację oraz spełnienie przesłanek niezbędnych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, z dniem 31 grudnia 2014 roku złożyliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sprawie Państwa Nowak. Rozprawa została wyznaczona na pierwszą połowę lutego 2015 roku.

<div id="spadki-i-darowizny"></div>Postępowanie spadkowe na terenie Stanów Zjednoczonych
Spadek z USA?

Postępowanie spadkowe na terenie Stanów Zjednoczonych

Joanna_Pluta

Wspólnik odpowiedzialny: Joanna Pluta

Problem

Do kancelarii zgłosili się Klienci z prośbą o pomoc w reprezentowaniu ich interesów w postępowaniu spadkowym toczącym się na terenie Stanów Zjednoczonych, Stan Illinois, hrabstwo Cook. Spadkodawcą był brat Klientki, który zamieszkiwał na terenie Stanów Zjednoczonych od 30 lat. Okazało się, że Spadkodawca nie posiada już żadnego żyjącego w USA członka najbliższej rodziny, a osobą, która założyła sprawę spadkową w USA był daleki kuzyn Klientki. Spadkodawca nie miał dzieci, a jego żona zmarła 10 lat wcześniej. Z przedstawionych przez Klientów dokumentów, które otrzymali z sądu rodzinnego w USA wynikało, iż zostali oni powołani do spadku. Treść dokumentu wzbudziła nasz niepokój, gdyż zadeklarowana do sądu wartość nieruchomości Spadkodawcy była dziesięciokrotnie niższa od jej wartości rynkowej. Niezwłocznie podjęliśmy odpowiednie kroki celem ustalenia rzeczywistej wartości spadku oraz zabezpieczenia interesów naszej Klientki.

Rezultat

Zgłosiliśmy nasze uczestnictwo w postępowaniu przed sądem w USA oraz zażądaliśmy przyznania nadzoru sądu nad każdą czynnością administratora spadku w tym przedstawienia dokumentów na potwierdzenie wysokości masy spadkowej. Okazało się, że celowo zaniżona wartość rzeczowej nieruchomości wzrosła z 50 tysięcy dolarów do 490 tysięcy dolarów. Na nasz wniosek została sporządzona rynkowa wycena nieruchomości. Postępowanie spadkowe zakończyło się po upływie 6 miesięcy, nieruchomość została sprzedana za cenę zgodną z naszym operatem. Wystąpiliśmy do IRS (Amerykańskiego Urzędu Podatkowego) o nadanie naszej Klientce numeru podatkowego ITIN i odpowiednie podatki od spadku należne w Stanach Zjednoczonych zostały odprowadzone, a nasza Klientka stała się właścicielką spadku w końcowej wysokości (po odliczeniu podatków i kosztów postępowania sądowego) 300 tysięcy dolarów. Po uzyskaniu spadku zgłosiliśmy odpowiednie dane do Urzędu Skarbowego w Polsce. Przy zastosowaniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi, podatek od spadku odprowadzony w USA został odliczony od należności podatkowej w Polsce.

<div id="podatki"></div>Podatki i postępowania podatkowe
+1 000 000 zł

Podatki i postępowania podatkowe

Wspólnik odpowiedzialny: Grzegorz Baran

Problem

Spółka X zwraca się do naszej kancelarii o pomoc. Ma wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (WDT), nie może jednak odzyskać zapłaconego podatku VAT. Powód? Korzystała z legalnie wynajętego e-biura, co nie spodobało się fiskusowi. Spółka X zakupiła od działających w Polsce podmiotów gospodarczych telefony komórkowe, odebrała towar, zapłaciła za niego i wywiozła do innego kraju UE, gdzie został sprzedany następnym kontrahentom. Całość została potwierdzona stosownymi dokumentami, jednak to, co jest „oczywistą oczywistością”, stało się polem walki naszej spółki X z rodzimym fiskusem. Wchodząc jako pełnomocnik spółki do postępowania kontrolnego przed urzędem skarbowym, rozpoczęliśmy walkę o prawa podatkowe naszego klienta…

Rozwiązanie

O co cały spór? Nie o merytoryczną stronę zagadnienia, lecz o wspomniane wcześniej tzw. wirtualne biuro. Spółka X posiadając wyżej opisaną dokumentację, złożyła deklarację VAT-7 z żądaniem zwrotu bezpośredniego nadpłaconego VAT przy zakupie telefonów komórkowych. Ponieważ kwota żądanego zwrotu była znaczna, urząd skarbowy przeprowadził w spółce kontrolę podatkową. Na prośbę kontrolerów spółka X okazała całą niezbędną dokumentację dotyczącą przeprowadzonej transakcji, obszerne wyjaśnienia w tej sprawie złożył prezes zarządu. Organ podatkowy dostał wszystko, czego oczekiwał w trakcie kontroli, jednak uznał, że spółka X wynajmując tzw. wirtualne biuro do prowadzenia swojej działalności, nie mogła dokonać opisanych wcześniej transakcji, ponieważ nie posiadała do tego odpowiedniej infrastruktury. Następnie stwierdził, że spółka X nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka - zdaniem organu – transakcji nie dokonała. W związku z powyższym nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupionych telefonów. Stosując linię orzecznictwa sądowego TSUE dowiedliśmy, iż jeżeli podatnik prowadzi swoją działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, dokonuje legalnych transakcji handlowych, to organy podatkowe nie mają żadnych podstaw do kwestionowania prawa do zwrotu VAT. Tym bardziej organy podatkowe nie mają prawa pouczać podatników, jak organizacyjnie prowadzić działalność gospodarczą. Nie miało żadnego znaczenia w opisanej sprawie, czy spółka X posiadała swoje biuro z wyposażeniem i pracownikami, czy nie. Postąpiła w dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych zgodnie z przepisami i miała pełne prawo do zwrotu nadpłaconego VAT. Ostateczne przekonanie organów podatkowych o tym fakcie zajęło nam dwa miesiące, co w realiach działania polskiego fiskusa jest terminem niemal expresowym. Jednak najważniejszym w tej historii jest fakt, iż spółka X dzięki nam w końcu odzyskała ponad milion złotych nadpłaconego podatku.

<div id="prawo-upadlosciowe"></div>Prawo upadłościowe
Ochrona majątku

Prawo upadłościowe

Joanna_Pluta

Wspólnik odpowiedzialny: Joanna Pluta

Problem

Prezes dużego przedsiębiorstwa budowlanego w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojawił się w naszej kancelarii w chwili, w której inwestorzy postanowili wycofać swoje środki ze spółki nie widząc celu jej dalszego doinwestowywania z uwagi na niewypłacalność. Prezes stanowił zarząd jednoosobowy, więc zdawał sobie sprawę, że odpowiedzialność za powstałą niewypłacalność spółki będzie jego wyłączną odpowiedzialnością. Sytuację pogarszał dodatkowo fakt, iż Prezes wraz ze swoją żoną posiadali duży majątek osobisty w postaci wielu nieruchomości, lokat bankowych, samochodów etc. Małżonkowie stanowili wspólnotę majątkową. Prezes obawiał się, że w momencie w którym inwestorzy nie dokapitalizują działalności spółki, będzie on zmuszony zakończyć jej działalność, a jednocześnie nie będzie w stanie spłacić wszystkich wierzycieli spółki. Istotnym jest fakt, iż spółka w tej trudnej sytuacji zawarła kontrakty, które po realizacji szybko przywróciłyby jej płynność finansową.

Rezultat

Naszej kancelarii udało się pomimo odmowy dofinansowania przez inwestorów, doprowadzić do zawarcia ugody z wierzycielami spółki, a w konsekwencji przeprowadzenia upadłości układowej przy jednoczesnej pomocy zarządowi w znalezieniu dodatkowych środków na dalszą działalność spółki oraz realizację planu układowego. Dziś spółka z dużym sukcesem nadal prosperuje na rynku, a jej Prezes uniknął kłopotów związanych z odpowiedzialnością swoim majątkiem prywatnym, wynikającej z niezłożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Swoim racjonalnym działaniem, przy naszej pomocy zapobiegł sytuacji, która mogłaby mieć bardzo negatywny wpływ na jego własny gromadzony przez całe życie majątek.

<div id="prawo-korporacyjne"></div>Prawo korporacyjne
Przekształcenie

Prawo korporacyjne

Wspólnik odpowiedzialny: Grzegorz Baran

Problem

Przekonanie przedsiębiorcy do zmiany formy prowadzenia przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to dopiero pierwszy etap porządkowania firmy i jej majątku. Sporo przekształconych spółek tak bardzo rozwija swoją działalność, iż problemem staje się dla nich optymalizacja podatkowa. Jednak problemem nie jest to absolutnie dla zespołu naszej kancelarii. Przykładem może być jeden z naszych Klientów – spółka usługowa w branży samochodowej. Po przekształceniu, działalność spółki rozrosła się do takich rozmiarów, iż powstała konieczność opracowania strategii bezpodatkowej wypłaty dywidendy dla wspólników. Wiemy wszak, iż polski fiskus i na ten dochód ostrzy sobie zęby aż na 19%.

Rezultat

Aby wyjść naprzeciw potrzebom Klienta, wykorzystaliśmy oddział naszej kancelarii na Cyprze. Założyliśmy pięć odrębnych spółek celowych, których zadaniem było przejęcie struktury właścicielskiej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w taki sposób aby żadna z tych spółek nie posiadała w kapitale polskiej spółki więcej niż 24% udziałów. Ruch ten był podyktowany koniecznością uniknięcia tego warunku aby w konsekwencji nie było możliwe zastosowanie do spółki naszego Klienta uregulowań tzw. klauzuli CFC, czyli opodatkowania działalności w Polsce bez względu na jej położenie geograficzne. Posunięcie to było tym bardziej uzasadnione, iż nasz Klient poprzez nowe spółki na Cyprze rozwinął swoją działalność również za granicą. Wraz z tym posunięciem, osiągnęliśmy oczywiście zamierzony efekt podatkowy, ponieważ dywidenda wypłacana zagranicznemu wspólnikowi nie kontrolującemu polskiej spółki w rozumieniu właścicielskim ilości posiadanych udziałów, nie podlega w Polsce opodatkowaniu, a podatek od dochodów od tej dywidendy na Cyprze wynosi 0%. Zainteresowanych rozwiązaniami cypryjskimi jest coraz więcej.

<div id="prawo-gospodarcze"></div>Prawo gospodarcze
Restrukturyzacja

Prawo gospodarcze

Joanna_Pluta

Wspólnik odpowiedzialny: Joanna Pluta

Problem

Pan Jan Kowalski i Marek Nowak prowadzili  sieć hoteli na terenie całej Polski. Swoją działalność rozpoczęli  w formie spółki jawnej, w której obaj mieli równe prawa prowadzenia spraw spółki.  Do kancelarii zgłosili się szukając  pomocy w optymalizacji swojej działalności oraz ograniczeniu ryzyk jakie się z nią wiązały. Istniejąca spółka jawna prowadziła działalność, która rozwijała się bardzo dynamicznie, co spowodowało, że  forma prawna spółki jawnej zaczęła być niewystarczająca. Ponadto prowadzenie dynamicznie rozwijającej się działalności  w dotychczasowej formie prawnej zaczynało być coraz bardziej ryzykowne. Zasugerowaliśmy więc przekształcenie firmy ze spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rezultat

Sporządziliśmy projekt uchwały, projekt umowy spółki przekształconej, wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej oraz sprawozdanie finansowe, sporządzone dla celów przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod wyceny i w takim samym układzie, w jakim sporządzono ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Konieczna była  opinia biegłego rewidenta o wycenie aktywów i pasywów spółki. Ostatnią chronologicznie fazą postępowania było dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej oraz wykreślenie spółki przekształcanej. Ograniczona została  odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Wspólnicy spółki jawnej, ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki do pełnej ich wysokości.  Po transformacji spółki wspólnicy stali się udziałowcami, którzy nie będą ponosili odpowiedzialności za zobowiązania powstałe po przekształceniu. Panowie jako wspólnicy spółki osobowej stali się wspólnikami spółki kapitałowej, a to w  praktyce oznacza, że z tytułu uczestnictwa w spółce nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jeśli więc na skutek przekształcenia spółki jawnej powstaje spółka kapitałowa inna niż jednoosobowa spółka z o.o., to ustaje obowiązek odprowadzania za wspólników składek do ZUS z tytułu posiadania statusu wspólnika.