2023

Likwidacja spółki a zwrot majątku wspólnikom

Likwidatorzy, wykonując swoje obowiązki, muszą pamiętać o szeregu regulacji. Naruszenie jednych może powodować jedynie minimalne konsekwencje, a innych – nawet osobistą odpowiedzialność likwidatora. Jednymi z najbardziej restrykcyjnych przepisów, o których musi pamiętać likwidator spółki, są reguły dotyczące zwrotu majątku wspólnikom. Kiedy wspólnicy mogą otrzymać zwrot majątku? Moment, od którego likwidatorzy

Czytaj dalej »

Jakie są obowiązki osoby odpowiedzialnej za likwidację spółki z o.o.?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najczęściej pojawiających się sposobów zakończenia działalności. Jest bezpieczna, stosunkowo szybka i ostatecznie kończy działanie spółki. Jedynym zagrożeniem dla spółki, osób odpowiedzialnych za jej likwidację, a niekiedy też wspólników, jest niedochowanie procedur. Jeśli spółka nie musiała wcześniej zgłosić wniosku o ogłoszenie upadłości, a

Czytaj dalej »

Likwidacja spółki a zgłoszenie do KRS: co jest potrzebne?

Podczas postępowania likwidacyjnego likwidatorzy nie unikną kontaktu z sądem. Co więcej, będą musieli zwrócić się do niego z wnioskami nie raz, ale aż dwa razy. Pierwszy raz – kiedy będą zgłaszali otwarcie likwidacji, a drugi – kiedy postępowanie likwidacyjne dobiegnie końca. Każdy z tych wniosków jest inny i składając każdy

Czytaj dalej »

Jakie są konsekwencje niedochowania procedury likwidacji spółki?

Błędy popełnione w postępowaniu likwidacyjnym spółki mogą mieć bardzo różny charakter – od całkiem małych, aż po te, które praktycznie zmuszają do powtórzenia całej procedury. W związku z wysokim sformalizowaniem reguł działania likwidatorów, pułapki czyhają na każdym kroku. W ramach tego tekstu omówimy tylko trzy najważniejsze błędy, których wystrzegać powinien się

Czytaj dalej »

Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza za zobowiązania i zaległości spółki komandytowej

Spółka komandytowa to jedna z popularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Choć z najchętniej zakładaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może stawać w szranki, to i tak pojawia się niezwykle często. W jej ramach działają dwa typy wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Odpowiedzialność poszczególnych grup wspólników jest różna. Jak ukształtował

Czytaj dalej »

Kto reprezentuje spółkę w umowach z członkiem zarządu?

Zasada kto podpisuje umowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie są zbyt trudne. Spółkę reprezentuje zarząd, a szczegółowe regulacje w tym zakresie powinna zawierać umowa spółki. Informację o sposobie reprezentacji zamieszcza się też w rejestrze przedsiębiorców, dzięki czemu kontrahenci mogą swobodnie sprawdzać, czy dana osoba faktycznie jest umocowana do reprezentacji

Czytaj dalej »

Jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje wiele możliwości, ale najważniejszą z nich jest… właśnie ograniczona odpowiedzialność. Niestety, ograniczona odpowiedzialność nie oznacza, że w żadnym wypadku jej wspólnicy i członkowie zarządu nie będą odpowiadali za jej zobowiązania. Kiedy, kto i na jakich zasadach może odpowiadać za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak

Czytaj dalej »

Czym różni się komandytariusz i komplementariusz?

Spółka komandytowa to specyficzna forma prawna, w ramach której wiele rzeczy jest nieoczywistych. Prawa poszczególnych wspólników diametralnie się różnią, procesy decyzyjne przebiegają w niestandardowy sposób, a odpowiedzialność ponoszą tylko niektórzy ze wspólników. Za to wszystko odpowiada nietypowy podział – na komandytariuszy i komplementariuszy. Czym różni się komandytariusz i komplementariusz? Co

Czytaj dalej »

Co to jest taksa notarialna i jak się ją wylicza?

Usługi oferowane przez prawników są co do zasady odpłatne, nie inaczej jest w przypadku notariuszy. Część czynności prawnych wymaga obowiązkowej formy notarialnej, co w praktyce oznacza konieczność zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej rejentowi. Wynagrodzenie notariusza jest określane mianem taksy i podlega konkretnym zapisom prawnym. Taksa notarialna Taksą notarialną określamy wynagrodzenie notariusza

Czytaj dalej »