luty 2023

Jakie są obowiązki osoby odpowiedzialnej za likwidację spółki z o.o.?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najczęściej pojawiających się sposobów zakończenia działalności. Jest bezpieczna, stosunkowo szybka i ostatecznie kończy działanie spółki. Jedynym zagrożeniem dla spółki, osób odpowiedzialnych za jej likwidację, a niekiedy też wspólników, jest niedochowanie procedur. Jeśli spółka nie musiała wcześniej zgłosić wniosku o ogłoszenie upadłości, a

Czytaj dalej »

Likwidacja spółki a zwrot majątku wspólnikom

Likwidatorzy, wykonując swoje obowiązki, muszą pamiętać o szeregu regulacji. Naruszenie jednych może powodować jedynie minimalne konsekwencje, a innych – nawet osobistą odpowiedzialność likwidatora. Jednymi z najbardziej restrykcyjnych przepisów, o których musi pamiętać likwidator spółki, są reguły dotyczące zwrotu majątku wspólnikom. Kiedy wspólnicy mogą otrzymać zwrot majątku? Moment, od którego likwidatorzy

Czytaj dalej »

Likwidacja spółki a zgłoszenie do KRS: co jest potrzebne?

Podczas postępowania likwidacyjnego likwidatorzy nie unikną kontaktu z sądem. Co więcej, będą musieli zwrócić się do niego z wnioskami nie raz, ale aż dwa razy. Pierwszy raz – kiedy będą zgłaszali otwarcie likwidacji, a drugi – kiedy postępowanie likwidacyjne dobiegnie końca. Każdy z tych wniosków jest inny i składając każdy

Czytaj dalej »

Jakie są konsekwencje niedochowania procedury likwidacji spółki?

Błędy popełnione w postępowaniu likwidacyjnym spółki mogą mieć bardzo różny charakter – od całkiem małych, aż po te, które praktycznie zmuszają do powtórzenia całej procedury. W związku z wysokim sformalizowaniem reguł działania likwidatorów, pułapki czyhają na każdym kroku. W ramach tego tekstu omówimy tylko trzy najważniejsze błędy, których wystrzegać powinien się

Czytaj dalej »