kpp logo

Trust / Dziedziczenie konta IRA lub 401 (k)

TRUST Konstrukcja trustu nie występuje w prawie polskim i budzi największe kontrowersje wśród osób, które zamieszkując na terytorium Polski są beneficjentami trustu założonego przez obywatela USA. Trust zgodnie z obowiązującym w USA prawem  jest samodzielnie funkcjonującą instytucją prawną i jest  właścicielem majątku. Trust jako odrębny twór prawny powstaje poprzez podpisanie tzw.  „Declaration of Trust”. Declaration […]