Kolejny sukces kancelarii : Pierwsza upadłość konsumencka w Płocku ogłoszona w stosunku do byłego przedsiębiorcy.

rozwód

Kolejny sukces kancelarii : Pierwsza upadłość konsumencka w Płocku ogłoszona w stosunku do byłego przedsiębiorcy.

Kolejny sukces kancelarii : Pierwsza upadłość konsumencka w Płocku ogłoszona w stosunku do byłego przedsiębiorcy.

15 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Płocku orzekł upadłość konsumencką naszego Klienta. Były przedsiębiorca z Płocka stracił swój majątek ponad 10 lat temu a sam pozostał  z wielomilionowymi długami – większość zadłużenia to odsetki od przeterminowanych długów.

Dla Sądu w Płocku była to pierwsza tego typu sprawa.

Sąd uzasadniając postanowienie o ogłoszeniu upadłości stwierdził,  że Klient spełnił wszystkie przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej (m.in. niewypłacalność, wielość wierzycieli), pomimo tego iż 10 lat temu, wprowadzony w  błąd przez prawnika, Klient nie zgłosił swej upadłości jako przedsiębiorca.

Mając na uwadze sytuację Klienta, Sąd uznał, iż nie zachodzą podstawy oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości wyrażone w art. 4914 ust. 2 i 3 upun. Za oddłużeniem naszego Klienta przemawiały silne argumenty o charakterze społecznym, słusznościowym. Właśnie w podsumowaniu Sąd stwierdził, że ze względu na wyjątkowość sytuacji w jakiej znalazł się nasz Klient, nie sposób oddalić wniosku ze względu na zasady słuszności.

Nasz Klient, który do tej pory był zdany na łaskę i niełaskę wierzycieli oraz komorników może spać spokojnie.

Kancelaria KPP Baran & Pluta prowadzi z dużym powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej oraz upadłości przedsiębiorstw. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie wszystkie osoby, które zastanawiają się, czy ich sytuacja finansowa spełnia przesłanki do złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp