kpp logo

Czym różni się komandytariusz i komplementariusz?

Spółka komandytowa to specyficzna forma prawna, w ramach której wiele rzeczy jest nieoczywistych. Prawa poszczególnych wspólników diametralnie się różnią, procesy decyzyjne przebiegają w niestandardowy sposób, a odpowiedzialność ponoszą tylko niektórzy ze wspólników. Za to wszystko odpowiada nietypowy podział – na komandytariuszy i komplementariuszy.

Czym różni się komandytariusz i komplementariusz? Co muszą i mogą robić poszczególni wspólnicy w spółce komandytowej? Jaką rolę odgrywają w spółce? Zapraszamy do lektury!

[toc]

Słowo wstępu – wspólnicy w spółce komandytowej

Podział na komandytariuszy i komplementariuszy w spółce komandytowej to coś więcej niż tylko formalne rozróżnienie wspólników. Spółka komandytowa to jedyny taki podmiot, gdzie prawa i obowiązki poszczególnych osób różnią się aż tak bardzo.

Dzięki temu, spółka ta łączy niektóre zalety spółek osobowych i spółek kapitałowych. Z jednej strony za jej prowadzenie odpowiadają niektórzy wspólnicy, a z drugiej pozwala ograniczyć odpowiedzialność innych.

Czym więc właściwie różnią się komandytariusz i komplementariusz?

Najważniejsze różnice między komandytariuszem a komplementariuszem 

Różnice między poszczególnymi wspólnikami spółki komandytowej możemy podzielić na kilka najważniejszych kategorii. Niżej je omówimy.

Różnice w ponoszonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Pierwszą i najlepiej znaną przez wszystkich różnicą między komandytariuszami a komplementariuszami, jest inny zakres odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu. Niezależnie od rodzaju wspólnika, odpowiedzialność ma charakter subsydiarny i solidarny. Różni się jednak kwota, do której każdy ze wspólników odpowiada na wypadek niespełnienia świadczenia przez spółkę.

Na ogół, jeśli nie zachodzą inne, wyjątkowe okoliczności, komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a komandytariusze tylko do tzw. sumy komandytowej. Wysokość sumy komandytowej jest ustalana przez samych wspólników, a jej wysokość podlega zgłoszeniu do rejestru.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Jeśli umowa lub prawomocne orzeczenie sądowe nie stanowi inaczej, komplementariusze mogą i powinni prowadzić sprawy spółki. Ich prawem i obowiązkiem jest również reprezentacja podmiotu.

Ustawodawca postanowił natomiast, że komandytariusze są pozbawieni prawa do prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa podmiotu przewiduje inne rozwiązanie. Komandytariusze nie mają też prawa do reprezentacji spółki, a odstępstwa od tej reguły wpływają na rozszerzenie odpowiedzialności wspólnika.

Rola w spółce

Komandytariusz to tzw. wspólnik pasywny. Oznacza to, że jego główną rolą w ramach spółki jest finansowanie jej działalności, co pozwala mu czerpać pożytki z wypracowanego zysku.

Rola komplementariusza jest często dużo bardziej wymagająca. Działając i dysponując zebranymi środkami, stara się zapewnić realizację planów i rozwój spółki. Oczywiście plany nie zawsze okazują się możliwe do spełnienia, a przedsięwzięcia realizowane przez spółkę mogą okazać się niepowodzeniem.

Nazwa spółki komandytowej

Z występowania ostatniej różnicy między komandytariuszem a komplementariuszem zdaje sobie sprawę niewiele osób, może poza samymi prawnikami. Firma (czyli nazwa) spółki komandytowej musi zawierać firmę (lub nazwisko) co najmniej jednego ze swoich komplementariuszy. Nie powinna za to zawierać żadnej z firm (lub żadnego z nazwisk) swoich komandytariuszy – jeśli tak się stanie, odpowiadają na równi z komplementariuszami.

Dla lepszego zobrazowania i podsumowania tego ważnego tematu, przygotowaliśmy tabelę, która w przystępny sposób przedstawi różnice między komandytariuszem a komplementariuszem.

 KomandytariuszKomplementariusz
Odpowiedzialność za zobowiązania spółkiOdpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, ale wyłącznie do sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki.Odpowiedzialność ma charakter subsydiarny i solidarny.Odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Odpowiedzialność ma charakter solidarny i subsydiarny.
Prowadzenie spraw spółkiZ mocy prawa nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki.Na podstawie umowy spółki może być uprawniony do ich prowadzenia.Z mocy prawa prowadzi sprawy spółki komandytowej, ma takie prawo i taki obowiązek.Może zostać pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki na podstawie umowy lub wyroku.
Reprezentacja spółkiNie ma prawa reprezentacji spółki.Podejmowanie czynności związanych z reprezentacją niemal zrównuje zakres jego odpowiedzialności z komplementariuszem.Ma prawo do reprezentacji spółki.Może zostać pozbawiony tego prawa na podstawie umowy spółki lub wyroku.
Główna rola w spółceJest wspólnikiem „pasywnym”, finansującym przedsięwzięcie.Jest wspólnikiem „aktywnym” działającym w ramach spółki i dbającym o faktyczną realizację przedsięwzięcia.
Firma (nazwa) spółkiJego nazwa (lub nazwisko) nie powinny się znaleźć w nazwie spółki komandytowej.Jeśli zostaną tam umieszczone, odpowiada za zobowiązania spółki jak komplementariusz.Nazwa (lub nazwisko) przynajmniej jednego komplementariusza powinny znaleźć się w nazwie spółki komandytowej.Pozwala to określić, kto jest komplementariuszem i kto odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

Różnice między komandytariuszami nie są widoczne tylko na papierze. Wiele z nich ma praktyczne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu spółki i dlatego szczególnie istotne jest, aby wspólnicy zdawali sobie z nich sprawę.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w prowadzeniu spraw spółki lub uregulowaniu jej stosunków wewnętrznych, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!

Specjaliści Kancelarii:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gotowych rozwiązań i wsparcia w każdej sprawie – jesteśmy tu, aby Państwu pomóc.