kpp logo

Jakie są konsekwencje niedochowania procedury likwidacji spółki?

Błędy popełnione w postępowaniu likwidacyjnym spółki mogą mieć bardzo różny charakter – od całkiem małych, aż po te, które praktycznie zmuszają do powtórzenia całej procedury. W związku z wysokim sformalizowaniem reguł działania likwidatorów, pułapki czyhają na każdym kroku.

W ramach tego tekstu omówimy tylko trzy najważniejsze błędy, których wystrzegać powinien się każdy likwidator spółki i zaprezentujemy ich konsekwencje. Zapraszamy do lektury!

Błędna forma uchwały o otwarciu likwidacji

Wspólnicy, decydując o otwarciu likwidacji, muszą podjąć uchwałę. Żeby ta wywołała pożądane skutki, wspólnicy powinni zadbać o to, żeby przy jej podejmowaniu był obecny notariusz, który powinien przygotować stosowny protokół. Wyjątkiem jest spółka, której umowa została zawarta przez internet, a w której wystarczy podjęcie uchwały za pomocą portalu S24.

Jeśli wspólnicy nie poproszą notariusza o przygotowanie protokołu z podjęcia uchwały, sąd oddali wniosek o rejestrację otwarcia likwidacji. Prawo wprost wymaga bowiem formy aktu notarialnego, co sprawie, że uchwała zaprotokołowana w inny sposób będzie wadliwa i nie wywoła skutków prawnych.

Wspólnicy po zwrocie wniosku w takiej sytuacji muszą podjąć uchwałę jeszcze raz, tym razem w obecności notariusza.

Brak ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wierzytelności

Wkrótce po tym, jak wspólnicy podejmą uchwałę o otwarciu likwidacji, likwidatorzy powinni wezwać wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia przysługujących im wierzytelności. Jest to o tyle ważne, że to od tej daty zależy termin, kiedy możliwy będzie podział majątku i wykreślenie spółki z rejestru.

Jeśli likwidatorzy nie opublikują ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i złożą wniosek o wykreślenie spółki z rejestru, sąd oddali wniosek o wykreślenie spółki. Wspólnicy też nie będą mogli zatrzymać wypłaconych im środków, a pierwszeństwo w ich otrzymaniu będą mieli wierzyciele spółki.

Likwidatorzy, jeśli nie opublikują ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, muszą jak najszybciej naprawić ten błąd i dopiero odczekać 6 miesięcy, zanim będą mogli podzielić pozostały po zaspokojeniu wierzycieli majątek.

Przedwczesne wypłaty majątku wspólnikom

Wypłaty ze spółki w likwidacji są możliwe dopiero po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli i upływie 6 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przed tą datą, wypłaty na rzecz wspólników są bezprawne.

Gdy środki ze spółki zostaną wypłacone przedwcześnie, jej wspólnicy muszą je zwrócić (art. 198 ksh), a członkowie zarządu mogą odpowiadać za wyrządzone szkody, zarówno wobec spółki, jak i wobec jej wierzycieli.

Naprawa błędu polegającego na przedwczesnej wypłacie ze spółki wymaga naprawy jego przyczyny.

Procedura likwidacji jest wymagająca, a błędy mogą mieć bardzo różnorodny charakter. Nie warto ryzykować i liczyć na to, że ten, który popełni likwidator, nie będzie miał znaczenia dla sytuacji spółki. Warto od początku zadbać o prawidłowy przebieg likwidacji. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią – pomożemy zaplanować i zrealizować procedurę tak, żeby przebiegała bezproblemowo i sprawnie.

Specjaliści Kancelarii:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gotowych rozwiązań i wsparcia w każdej sprawie – jesteśmy tu, aby Państwu pomóc.