Likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej niekiedy staje się jedynym możliwym rozwiązaniem z biznesowego punktu widzenia. W takiej sytuacji kluczowe jest poprawne podjęcie działań zmierzających do wykreślenia podmiotu z rejestru. Przedsiębiorcy muszą się liczyć z równie dużą liczbą możliwości, co zagrożeń.

Błędnie przeprowadzone postępowanie zmierzające do wykreślenia podmiotu z KRS może trwać bardzo długo i wiązać się z nałożeniem na wspólników kar, takich jak np. za nieskładanie sprawozdań finansowych. Słuszne decyzje na każdym etapie mogą sprawić, że postępowanie zmierzające do wykreślenia podmiotu będzie trwało maksymalnie kilka tygodni. 

Głównym celem każdego przedsiębiorcy decydującego się na zakończenie działalności w formie spółki komandytowej, jest maksymalnie szybkie wykreślenie podmiotu. Jako kancelaria pomagamy podejmować tylko najlepsze decyzje zmierzające do przyśpieszenia postępowania!

Co robimy w ramach usługi?

  1. Przygotujemy treść notarialnego protokołu zgromadzenia wspólników o likwidacji spółki.
  2. Przyjmujemy funkcję likwidatora, zdejmujemy odpowiedzialność za spółkę z komplementariuszy podczas całego procesu likwidacji.
  3. Zgłaszamy do sądu wniosek o otwarcie likwidacji oraz na końcowym etapie, wniosek o wykreślenie spółki z KRS.
  4. Zamieszczamy ogłoszenie o otwarciu likwidacji w MSiG.
  5. Dokonujemy analizy stanu finansowego spółki (majątek i zobowiązania) we współpracy z dotychczasową księgowością lub przy jej braku, we własnym zakresie.
  6. W sytuacji gdy spółka posiada majątek, dokonujemy procesu jego zbycia (wycena, poszukiwanie klientów, negocjacje cenowe, realizacja sprzedaży).
  7. W sytuacji, gdy spółka posiada zobowiązania, dokonujemy ich spłaty w ramach posiadanych przez spółkę środków.
  8. W sytuacji nadwyżki środków ponad zobowiązania spółki, dokonujemy wypłat na rzecz wspólników wraz z rozliczeniami z organami podatkowymi.
  9. Na koniec dostarczymy postanowienie sądu o wykreśleniu spółki z KRS.

Rozwiązanie spółki komandytowej – z likwidacją czy bez?

Najważniejszą kwestią, która odróżnia wykreślenie spółki komandytowej od spółek kapitałowych, jest to, że w przypadku spółki komandytowej przeprowadzenie likwidacji nie zawsze jest konieczne. Otwiera to wspólnikom drogę do szybszego wykreślenia podmiotu z KRS, a tym samym funkcjonowania w nowych realiach, do których dążą.

Do wykreślenia spółki komandytowej z KRS w najszybszy z możliwych sposobów, konieczne jest, aby w umowie znajdowało się odpowiednie postanowienie. Musi ono upoważniać wspólników do rozwiązania spółki bez likwidacji. Nie zmienia to zasadniczo sytuacji komplementariuszy i komandytariuszy, a znacząco przyśpiesza zakończenie bytu podmiotu.

Nasza kancelaria w ramach regularnej praktyki przygotowuje liczne zmiany umów, które każdorazowo są bez problemu rejestrowane przez sądy. Wspieramy Państwa jako przedsiębiorców od lat i wiemy, jak ważne jest zaufanie oraz szybkość działania.

Możemy wesprzeć Państwa niezależnie od tego, czy w umowie spółki znajduje się odpowiednie postanowienie, chcieliby państwo dopiero zmienić umowę spółki, czy też preferują Państwo przeprowadzić postępowanie likwidacyjne na ogólnych zasadach. Dzięki współpracy z naszą kancelarią cały proces będzie możliwie szybki, a cały ciężar jego przeprowadzenia zostanie zdjęty z Państwa barków.

Kto będzie czuwał nad likwidacją Państwa spółki?

Proces likwidacji Państwa firmy będzie nadzorował doświadczony doradca restrukturyzacyjny i podatkowy – Grzegorz Baran, współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta. Jego doświadczenie obejmuje dziesiątki zakończonych sukcesem postępowań likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych na terenie całego kraju.

Jest on również autorem wielu artykułów z zakresu prawa i podatków opublikowanych w Gazecie Prawnej, oraz od wielu lat ekspertem i komentatorem w programach telewizyjnych i radiowych związanych z zagadnieniami gospodarczymi (m.in. w TVN24, TVN24 Biznes i Świat, Polsat News, TV Biznes24, Polskie Radio).

Jak skorzystać z usług naszej kancelarii?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą udostępnionego poniżej formularza.
Contact Form #1

Studium przypadku – Grzegorz Baran, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny.

„Spółka komandytowa działająca w branży IT. Nieduży podmiot z trzema wspólnikami, działający lokalnie, zajmujący się tworzeniem oprogramowania do zarządzania czasem pracy w małych i średnich firmach. Po dwóch latach działalności okazało się, że wspólnicy nie przewidzieli konieczności znalezienia znacznych środków na rozwój firmy poprzez ekspansję na inne województwa, co znacznie ograniczyło rynek zbytu świadczonych usług. Do tego doszły nieporozumienia pomiędzy wspólnikami dotyczące strategii działania spółki.

Na szczęście wszyscy trzej wspólnicy zgodnie doszli do porozumienia o konieczności likwidacji spółki. Sprawa była o tyle prosta, że spółka nie miała żadnych długów. W tej sytuacji nasza kancelaria przygotowała odpowiednie zmiany w umowie spółki oraz uchwały o likwidacji spółki, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Następnie złożyliśmy do sądu wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami, o wykreślenie spółki. Po dwóch miesiącach wspólnicy otrzymali decyzję o wykreśleniu z KRS i mogli cieszyć się pozbyciem problemu.”

FAQ

Nie – jak już wspomnieliśmy, możliwe jest rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Konieczne jest wcześniejsze dodanie do umowy spółki odpowiedniego postanowienia.

Niezależnie od tego, czy Państwa spółka posiada już odpowiednie postanowienie w umowie, czy dopiero konieczne jest jego dodanie, lub w ogóle nie chcą Państwo zmieniać umowy spółki, nasza kancelaria służy pomocą w wykreślaniu podmiotu z KRS.

Tak – skuteczne wykreślenie podmiotu z KRS nie wymaga zatrudnienia zawodowego pełnomocnika. Profesjonalny doradca zadba jednak o to, żeby na każdym etapie postępowania przedsiębiorca działał właściwie, sporządzał wszystkie niezbędne sprawozdania i żeby wniosek o wykreślenie nie mógł zostać zwrócony lub oddalony.

Współpracujący z naszą kancelarią prawnicy zadbają o prawidłowy przebieg postępowania zmierzającego do wykreślenia Państwa spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidacja spółki komandytowej może trwać od kilku tygodni do nawet ponad roku. Znaczący wpływ na jego długość ma sposób rozwiązania wybrany przez jej wspólników, sprawność działań odpowiedzialnych osób, a nawet szybkość działania miejscowych wydziałów sądów, sprawujących pieczę nad rejestrem przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardzo istotnej jest również prawidłowe sporządzanie i składanie wszystkich dokumentów oraz wniosków.

Rozwiązanie spółki komandytowej wiąże się z opłatami za dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (300 zł) oraz publikacją ogłoszenia o zmianach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Brak jest konieczności publikacji ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli do zgłaszania roszczeń na kształt tego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, więc łączne obciążenie spółki wynosi 400 zł. W przypadku skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, dodatkowym kosztem będzie również jego wynagrodzenie za poświęcony czas. 

Za zobowiązania spółki komandytowej odpowiadają zasadniczo jej wspólnicy. Odpowiedzialność komandytariuszy jest oczywiście ograniczona, a reguły pociągania wspólników do odpowiedzialności są nieco bardziej skomplikowane.