Nowy model upadłości konsumenckiej zastosowany w stosunku do byłego wspólnika spółki cywilnej

3 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie orzekł upadłość konsumencką naszego Klienta – byłego wspólnika spółki cywilnej z branży deweloperskiej.

36 – letni dłużnik, ofiara kryzysu branży budowlanej z lat 2009-2011, którego zadłużenie wynosiło około 8.256.000 złotych, nie miał możliwości spłaty zobowiązań, ani perspektywy znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia.

Sąd uzasadniając postanowienie o ogłoszeniu upadłości stwierdził,  że Klient spełnił wszystkie przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej (m.in. niewypłacalność, wielość wierzycieli), jednocześnie uznając, iż nie zachodzą podstawy oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości wyrażone w art. 4914 ust. 2 i 3 upun. Pomimo tego, za ogłoszeniem upadłości przemawiały silne argumenty o charakterze społecznym, słusznościowym, w tym wiek dłużnika i jego sytuacja rodzinna.

Dla wielu dłużników upadłość konsumencka jest wielką szansą, bowiem daje możliwość całkowitego oddłużenia poprzez umorzenie zobowiązań.

Specjaliści Kancelarii:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gotowych rozwiązań i wsparcia w każdej sprawie – jesteśmy tu, aby Państwu pomóc.