Restrukturyzacja spółek

Restrukturyzacja spółek

Restrukturyzacja spółek

Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją, są postępowania restrukturyzacyjne.

Warunkiem skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu, a także złożenie takich propozycji restrukturyzacyjnych, które będą korzystne dla wierzycieli.

Postępowania restrukturyzacyjne przeprowadza się wobec przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólników spółki partnerskiej.

Są cztery główne postępowania restrukturyzacyjne:
  1. O zatwierdzenie układu
  2. Przyspieszone postępowanie układowe
  3. Postępowanie układowe
  4. Postępowanie sanacyjne
Oferta naszej kancelarii
  • analiza sytuacji majątkowej dłużnika pod kątem możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • dopasowanie optymalnej wersji postępowania do sytuacji dłużnika, w tym ewentualnie doborze odpowiednich źródeł finansowania układu z wierzycielami,
  • przygotowanie propozycji układowych,
  • reprezentacja w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz w jego toku. 
Czytaj więcej

Spółka w restrukturyzacji reprezentacja – rozwiązanie problemów firmy

Restrukturyzacja spółki jest pojęciem dość szerokim. Proces ten ma na celu ochronę prowadzonego biznesu, utrzymanie się na rynku oraz wzrost wydajności firmy i zmianę strategii w organizacji. Często jest jedynym rozwiązaniem kłopotów z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Zagrożenie niewypłacalności może zdarzyć się nawet najbardziej stabilnym i doświadczonym podmiotom. Wiemy, które działania ochronią firmę przed upadłością oraz egzekucją komorniczą. Zajmujemy się restrukturyzacją spółek w postępowaniach każdego rodzaju, czyli: postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym. Do naszej kancelarii zgłaszają się również osoby, które poszukują sposobów na skuteczną optymalizację działalności spółki oraz ograniczenie wszelkiego ryzyka majątkowego, wiążącego się z prowadzeniem firmy. Nie tylko kłopoty finansowe są podstawą do tego, by zastanowić się nad restrukturyzacją. Często to także dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, dla którego aktualna forma prawna przestaje być wystarczająca. Jako doświadczeni specjaliści doradzamy najkorzystniejsze rozwiązanie np. w zakresie przekształcenia firmy i oferujemy reprezentację w całym procesie restrukturyzacji spółki.

Reprezentacja spółki w restrukturyzacji lub likwidacji – profesjonalne podejście

Współpracę opieramy na wzajemnym zaufaniu, etyce zawodowej i czytelnych warunkach. Bez względu na to, czy naszym klientom potrzebna jest reprezentacja spółki w restrukturyzacji, by uchronić firmę przed upadłością, czy chcą zmienić formę prawną przedsiębiorstwa w celu przeorganizowania jego działalności, u nas znajdują ekspertów, którzy udzielają wsparcia w nawet najbardziej skomplikowanej sprawie. Zajmujemy się również reprezentacją spółki w likwidacji. Zapraszamy do kontaktu – omówimy szczegóły współpracy i rozpoczniemy skuteczne działania.