Sądy orzekają 500 upadłości konsumenckich miesięcznie