Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest jednak potężnym narzędziem prawnym, które pozwala wierzycielom na skuteczne działanie przeciwko takim praktykom.

W obliczu niesolidnych dłużników, którzy podejmują próby wyzbycia się majątku, aby uniknąć spłaty długów, wierzyciele mogą czuć się bezradni. Nasza kancelaria specjalizuje się w ochronie praw wierzycieli poprzez skuteczne wykorzystanie skargi pauliańskiej, gwarantując że nieuczciwe działania dłużników nie pozostaną bez odpowiedzi.

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska umożliwia wierzycielom zakwestionowanie czynności prawnych dokonanych przez dłużników, które prowadzą do uszczuplenia ich majątku i utrudniają odzyskanie należności. Jest to procedura cywilna, która wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak działanie z pokrzywdzeniem wierzyciela przez dłużnika oraz świadomości lub możliwości świadomości takiego działania przez osobę trzecią, która uzyskała korzyść majątkową.

Jeżeli zauważą Państwo, że dłużnik podejmuje działania mające na celu wyzbycie się majątku – czy to poprzez sprzedaż, czy darowizny na rzecz bliskich – to znak, że nadszedł czas na rozważenie skargi pauliańskiej. Takie działania, szczególnie gdy dotyczą transferów majątkowych do rodziny, są często próbą ochrony zasobów przed wierzycielami.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie skarg pauliańskich, począwszy od analizy sytuacji majątkowej dłużnika, przez przygotowanie i złożenie skargi, aż po reprezentację w sądzie. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie przeciwdziałać działaniom mającym na celu oszukanie systemu prawnego i wierzycieli.

Rozpoczynamy od analizy sytuacji majątkowej dłużnika i identyfikacji czynności mogących podlegać skardze pauliańskiej. Na podstawie zebranych dowodów przygotowujemy skargę pauliańską, mając na uwadze wszelkie wymagane aspekty faktyczne i prawne. Reprezentujemy Państwa interesy przed sądem, dążąc do ubezskutecznienia czynności prawnej i umożliwienia egzekucji z majątku osoby trzeciej .

Nasza kancelaria łączy duże doświadczenie w obszarze prawa cywilnego z indywidualnym podejściem do każdego klienta. Rozumiemy wyzwania, przed jakimi stają wierzyciele i oferujemy skuteczne rozwiązania prawne, które pomagają w odzyskiwaniu należności.
Skarga pauliańska to tylko jedno z narzędzi, które możemy wykorzystać, aby chronić Państwa prawa jako wierzyciela.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację: