Podatki i postępowania podatkowe

Studium przypadku

Podatki i postępowania podatkowe

spółka komandytowa likwidacja

Opis przypadku

Spółka X zwraca się do naszej kancelarii o pomoc. Ma wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (WDT), nie może jednak odzyskać zapłaconego podatku VAT. Powód? Korzystała z legalnie wynajętego e-biura, co nie spodobało się fiskusowi. Spółka X zakupiła od działających w Polsce podmiotów gospodarczych telefony komórkowe, odebrała towar, zapłaciła za niego i wywiozła do innego kraju UE, gdzie został sprzedany następnym kontrahentom. Całość została potwierdzona stosownymi dokumentami, jednak to, co jest „oczywistą oczywistością”, stało się polem walki naszej spółki X z rodzimym fiskusem. Wchodząc jako pełnomocnik spółki do postępowania kontrolnego przed urzędem skarbowym, rozpoczęliśmy walkę o prawa podatkowe naszego klienta…

Rozwiązanie problemu

O co cały spór? Nie o merytoryczną stronę zagadnienia, lecz o wspomniane wcześniej tzw. wirtualne biuro. Spółka X posiadając wyżej opisaną dokumentację, złożyła deklarację VAT-7 z żądaniem zwrotu bezpośredniego nadpłaconego VAT przy zakupie telefonów komórkowych. Ponieważ kwota żądanego zwrotu była znaczna, urząd skarbowy przeprowadził w spółce kontrolę podatkową. Na prośbę kontrolerów spółka X okazała całą niezbędną dokumentację dotyczącą przeprowadzonej transakcji, obszerne wyjaśnienia w tej sprawie złożył prezes zarządu. Organ podatkowy dostał wszystko, czego oczekiwał w trakcie kontroli, jednak uznał, że spółka X wynajmując tzw. wirtualne biuro do prowadzenia swojej działalności, nie mogła dokonać opisanych wcześniej transakcji, ponieważ nie posiadała do tego odpowiedniej infrastruktury. Następnie stwierdził, że spółka X nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka – zdaniem organu – transakcji nie dokonała. W związku z powyższym nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupionych telefonów. Stosując linię orzecznictwa sądowego TSUE dowiedliśmy, iż jeżeli podatnik prowadzi swoją działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, dokonuje legalnych transakcji handlowych, to organy podatkowe nie mają żadnych podstaw do kwestionowania prawa do zwrotu VAT. Tym bardziej organy podatkowe nie mają prawa pouczać podatników, jak organizacyjnie prowadzić działalność gospodarczą. Nie miało żadnego znaczenia w opisanej sprawie, czy spółka X posiadała swoje biuro z wyposażeniem i pracownikami, czy nie. Postąpiła w dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych zgodnie z przepisami i miała pełne prawo do zwrotu nadpłaconego VAT. Ostateczne przekonanie organów podatkowych o tym fakcie zajęło nam dwa miesiące, co w realiach działania polskiego fiskusa jest terminem niemal expresowym. Jednak najważniejszym w tej historii jest fakt, iż spółka X dzięki nam w końcu odzyskała ponad milion złotych nadpłaconego podatku.