Prawo upadłościowe

Studium przypadku

Prawo upadłościowe

Wniosek o upadłość spółki

Opis przypadku

Prezes dużego przedsiębiorstwa budowlanego w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojawił się w naszej kancelarii w chwili, w której inwestorzy postanowili wycofać swoje środki ze spółki nie widząc celu jej dalszego doinwestowywania z uwagi na niewypłacalność. Prezes stanowił zarząd jednoosobowy, więc zdawał sobie sprawę, że odpowiedzialność za powstałą niewypłacalność spółki będzie jego wyłączną odpowiedzialnością. Sytuację pogarszał dodatkowo fakt, iż Prezes wraz ze swoją żoną posiadali duży majątek osobisty w postaci wielu nieruchomości, lokat bankowych, samochodów etc. Małżonkowie stanowili wspólnotę majątkową. Prezes obawiał się, że w momencie w którym inwestorzy nie dokapitalizują działalności spółki, będzie on zmuszony zakończyć jej działalność, a jednocześnie nie będzie w stanie spłacić wszystkich wierzycieli spółki. Istotnym jest fakt, iż spółka w tej trudnej sytuacji zawarła kontrakty, które po realizacji szybko przywróciłyby jej płynność finansową.

Rozwiązanie problemu

Naszej kancelarii udało się pomimo odmowy dofinansowania przez inwestorów, doprowadzić do zawarcia ugody z wierzycielami spółki, a w konsekwencji przeprowadzenia upadłości układowej przy jednoczesnej pomocy zarządowi w znalezieniu dodatkowych środków na dalszą działalność spółki oraz realizację planu układowego. Dziś spółka z dużym sukcesem nadal prosperuje na rynku, a jej Prezes uniknął kłopotów związanych z odpowiedzialnością swoim majątkiem prywatnym, wynikającej z niezłożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Swoim racjonalnym działaniem, przy naszej pomocy zapobiegł sytuacji, która mogłaby mieć bardzo negatywny wpływ na jego własny gromadzony przez całe życie majątek.