Upadłość spółki akcyjnej

Upadłość spółki akcyjnej

Upadłość spółki akcyjnej

Upadłość spółki akcyjnej to proces, którego sukces gwarantuje właściwe złożenie dokumentów i odpowiedni przebieg. Ogłoszenie upadłości stanowi natomiast obowiązek przedsiębiorcy. Oferujemy w tym zakresie profesjonalną pomoc. Od wielu lat prowadzimy tego typu postępowania i doskonale wiemy, jak działać, by finał sprawy był korzystny dla naszych klientów.

Kluczowe w tym przypadku jest stworzenie zgłoszenia i złożenie go w ciągu maksymalnie 30 dni, od momentu wystąpienia sytuacji niewypłacalności. Jeśli czynność ta nastąpi po przewidzianym terminie lub zostanie całkowicie zaniechana, może nieść za sobą negatywne konsekwencje. Dlatego warto zgłosić się do nas od razu, gdy zanotuje się kłopoty z płatnościami. Przeprowadzimy rzetelną analizę i sprawdzimy, jakie są możliwości poprawy sytuacji. Jeżeli nie dostrzeżemy przesłanek pozytywnie rokujących, rozpoczniemy przygotowania do wystąpienia o ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej.

Odpowiedzialność członków zarządu

Z zasady członkowie zarządu nie odpowiadają majątkiem za zobowiązania spółki. To, co wspólnicy mogą utracić, to tylko dobra, które zostały do niej wniesione. Jeśli jednak firma zadłuży się do tego stopnia, że jej majątek nie wystarczy na pokrycie należności, osoby zasiadające w zarządzie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Zostaną z niej zwolnieni, jeśli wykażą, że w przysługującym terminie, czyli w okresie do trzydziestu dni od zarejestrowania kłopotów w postaci niewypłacalności złożyli do sądu wniosek o upadłość spółki akcyjnej.

Co, jeśli takie działanie nie było wykonane? Istnieją inne przesłanki, które pozwalają na uratowanie majątku prywatnego klienta. Jako doświadczeni prawnicy pomożemy udowodnić, że taki krok nie mógł być wykonany z przyczyn formalnych, a nie niedopatrzenia lub zaniechania.

Zawsze szukamy najkorzystniejszego rozwiązania dla naszych kontrahentów. Dokładamy wszelkich starań, by nie ponieśli oni konsekwencji z powodu posądzenia o niedopełnienie obowiązków, a nasza wieloletnia praktyka sprawia, że doskonale wiemy, z jakich narzędzi korzystać.

Jak działa kancelaria Baran & Pluta?

Swoją pracę opieramy na skutecznie opracowanym planie działania. Przeprowadzamy klientów przez cały proces upadłości, oceniając stan zadłużenia spółki, jak również wspierając w kwestiach formalnych.

Działamy na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i argumentacją, składamy go w imieniu kontrahentów, monitorujemy przebieg sprawy. Występujemy zarówno przed sądem, jak i syndykiem czy wierzycielami, a także pomagamy w stworzeniu planu zaspokojenia wierzycieli.

Warto zaznaczyć, że upadłość spółki akcyjnej i rozpoczęcie postępowania w tej sprawie wiąże się z przemianą majątku w masę upadłości. To oznacza, że organy spółki tracą w zupełności możliwość zarządzania majątkiem, a jedynie syndyk zyskuje nad nim władztwo. Co więcej, ograniczone zostają możliwości reprezentowania firmy przez zarząd. Traci możliwość decydowania o wszystkich procesach, które wiązałyby się z ponoszeniem przez przedsiębiorstwo kosztów związanych z bieżącą działalnością podmiotu. Możemy przejąć rolę mediatora z syndykiem, by ten wykonał takie działania opracowane przez nas na drodze szukania korzystnych rozwiązań problemu, które pozwalają na zmniejszenie rozmiaru zaistniałych szkód.