kpp logo

Upadłość spółki jawnej

Większość wspólników niechętnie podchodzi do kwestii ogłoszenia upadłości spółki jawnej. W przypadku tej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, nie zachodzi aż tak bezpośredni związek z odpowiedzialnością poszczególnych osób, jak w przypadku spółek kapitałowych.

Wspólnicy i tak odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nic w tym zakresie nie zmienia. Dla kogo więc korzystne jest terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i dlaczego warto to zrobić?

Po pierwsze – dla wspólników. Upadłość spółki jawnej nie zmienia praktycznie nic, jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności majątkowej. Bezpośrednio wpływa jednak na brak możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez sąd wobec jej wspólników. Zawinione spóźnienie złożenia wniosku może wiązać się dla wspólników z ograniczeniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej nawet na 10 lat.

Po drugie – dla wierzycieli. Orzeczenie w stosunku do spółki upadłości stanowi doskonałą podstawę dla pociągnięcia do odpowiedzialności bezpośrednio jej wspólników. W standardowej sytuacji ich odpowiedzialność jest uzależniona właśnie od braku możliwości domagania się zaspokojenia od spółki, a czy istnieje lepsza podstawa, niż stwierdzenie, że spółka jest niewypłacalna?

Niezależnie od Państwa sytuacji zachęcamy do skorzystania z naszych usług. W profesjonalny sposób doradzamy i pomagamy osiągnąć zamierzony cel – czy to w postaci ogłoszenia upadłości Państwa spółki, czy to w uzyskaniu orzeczenia stwierdzającego niewypłacalność kontrahenta.

Upadłość spółki a upadłość wspólnika

Ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie powoduje bezpośrednio ogłoszenia upadłości również wobec wspólników tej spółki. Spółka jawna, jako osobny podmiot prawa, na podstawie osobnych przepisów może być przedmiotem postępowania upadłościowego. Oznacza to, że w skład masy upadłości wchodzi majątek spółki, a nie jej wspólników.

Przypadek ogłoszenia upadłości wspólnika spółki jawnej jest nieco bardziej skomplikowany. Gdy w stosunku do wspólnika ogłoszono upadłość, to spółka ulega rozwiązaniu, chyba że co innego zostało zastrzeżone w jej umowie. Aby temu zapobiec, wspólnicy mogą też podjąć uchwałę o kontynuowaniu działalności, przy czym upadły wspólnik nie będzie już w niej udziału.

Co ważne, wspólnik spółki jawnej nie może ogłosić upadłości konsumenckiej, a musi skorzystać z innych, ustalonych odrębnymi przepisami reguł.

W rzeczywistości upadłość spółki i dłużnika może powodować wiele problemów. Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej porady i ułatwienia swojej sytuacji na tyle, na ile to możliwe.

Tak, można ogłosić upadłość spółki jawnej. Żeby sąd mógł ją ogłosić, wspólnicy powinni złożyć stosowny wniosek, wraz z załączonymi niezbędnymi dokumentami i w należyty sposób opłacony.

Po ogłoszeniu upadłości spółki jawnej, wspólnicy muszą współpracować z syndykiem, wydać mu całe mienie wchodzące w skład masy upadłości i współpracować z nim dla najlepszego zrealizowania celów postępowania upadłościowego.

Tak, spółka jawna ma zdolność upadłościową. Zdolność upadłościowa to pojęcie ściśle związane z możliwością ogłoszenia upadłości przez dany podmiot, a w stosunku do spółki jawnej możliwe jest ogłoszenie upadłości.

Zdolność upadłościową spółce jawnej przyznaje wprost prawo upadłościowe na podstawie art. 5 ust. 1. Spółka jawna jest przedsiębiorcą, więc posiada również zdolność upadłościową.

Upadłość spółki jawnej należy ogłosić zawsze, gdy spółka staje się niewypłacalna. Ustawodawca przyjmuje przy tym domniemanie, że spółka jest niewypłacalna, jeśli jej opóźnienie w regulowaniu wymagalnych zobowiązań przekracza 3 miesiące. Sąd może jednak stwierdzić, że niewypłacalność nastąpiła wcześniej, lub nie nastąpiła wcale.

Od momentu stwierdzenia, że spółka jest niewypłacalna, jej wspólnicy mają 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o upadłość spółki jawnej może złożyć zarówno sama spółka (każdy z jej wspólników), jak i każdy z jej wierzycieli.

W przypadku, jeśli spółka jawna została postawiona w stan likwidacji, do złożenia stosownego wniosku uprawnieni są również jej likwidatorzy.

Nie, wspólnik spółki jawnej nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. W przypadku, jeśli chce ogłosić upadłość, powinien skorzystać ze szczególnych regulacji przewidzianych dla podmiotów, które nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej.

Ograniczenie możliwości ogłoszenia upadłości w procedurze przewidzianej dla konsumentów trwa jeszcze pewien czas po rezygnacji z udziału w spółce jawnej i niektórych innych zdarzeniach.

Procedura upadłości spółki jawnej kończy się wykreśleniem spółki z rejestru przedsiębiorców i definitywnym zakończeniem jej działalności.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta