Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Postępowanie upadłościowe ma na celu zakończenie działalności niewypłacalnego podmiotu, przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu. W związku z tym, że majątek spółki może szybko maleć, kluczowe jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może być zgłoszony zarówno przez każdego członka zarządu, jak i przez wierzycieli spółki. Zależnie od tego, kto go składa, ma zazwyczaj zupełnie odmienne cele. Wniosek członków zarządu wiąże się z zabezpieczeniem ich interesów – w przeciwnym wypadku, po dodatkowym procesie mogliby odpowiadać za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Wniosek wierzyciela ma zazwyczaj na celu uzyskanie choć częściowego zaspokojenia lub, w skrajnych przypadkach, otwarcie drogi do pociągnięcia do odpowiedzialności osobistej członków zarządu upadłego podmiotu.

Niezależnie od tego, kto składa wniosek o ogłoszenie upadłości, jego prawidłowe przygotowanie jest kluczową kwestią. Jeszcze przed jego merytorycznym rozpoznaniem, sąd upadłościowy zbada niektóre przesłanki formalne, a w razie niespełnienia przez wnioskodawcę wszystkich wymogów – wezwie do uzupełnienia braków lub nawet zwróci wniosek.

Części składowych wniosku jest wiele – wykaz majątku wraz z jego szacunkową wyceną, odpowiednio sporządzony bilans, spis wierzycieli, czy wiele innych. Ponadto należy pamiętać na przykład o jego należytym opłaceniu. To wszystko sprawia, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może niekiedy przerastać członków zarządu spółki, którzy nie mają doświadczenia w tego typu sprawach.

Skorzystanie z porady profesjonalnego pełnomocnika może pozytywnie wpłynąć na czas trwania sprawy i doprowadzić do skutecznego i szybkiego rozpoczęcia właściwej części postępowania upadłościowego. 

Jak skorzystać z usług naszej kancelarii?

Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości – gra warta świeczki?

Jak wspomnieliśmy na wstępie – złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest zwykłą czynnością w toku działalności spółki. Od tego, czy zostanie on złożony w odpowiednim momencie, ustawodawca uzależnia możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu przez wierzycieli.

Jeśli członkowie zarządu złożą w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości, to generalnie nic im nie grozi. Długi spółki, których ta nie będzie w stanie uregulować, częściowo przestaną istnieć wraz z zakończeniem jej bytu prawnego. Członkowie zarządu nie będą musieli spłacać wierzycieli z własnych środków.

Gdyby jednak członkowie zarządu działali opieszale i nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości, choć powinien zostać złożony, to konsekwencje mogą być naprawdę drastyczne. Gdy fakt ten zostanie stwierdzony prawomocnym orzeczeniem, członkowie zarządu mogą na przykład zostać zobowiązani do zaspokojenia wierzycieli z własnych środków, a sąd może postanowić, że przez pewien czas nie będą mogli pełnić określonych funkcji w spółkach.

Dla profesjonalnych menedżerów i osób, które planują rozwijać następne przedsiębiorstwa, zwłoka w składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości przypomina grę w rosyjską ruletkę – wygrana może być znacząca (dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa), ale błąd może kosztować jeszcze więcej. 

Punkt widzenia wierzyciela

Wierzyciel w sytuacji, gdy spółka nie posiada dostatecznych środków na regulowanie swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, na szczęście nie pozostaje bez wyjścia. Ustawodawca zdecydował, że w takiej sytuacji wierzyciel również może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela i ogłoszenie upadłości w stosunku do spółki, stanowi doskonałą podstawę do późniejszego dochodzenia odpowiedzialności osobistej członków zarządu. To pierwszy krok w kierunku zaspokojenia wierzytelności.

Niezależnie od tego, po której stronie Państwo stoją, zawsze znajdziemy najlepszą drogę do osiągnięcia zakładanego celu. Jeśli chcą Państwo odzyskać należności i doprowadzić do ogłoszenia upadłości w stosunku do podmiotu – pomożemy to uargumentować. Jeśli chcą Państwo uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością będąc członkami zarządu, to również służymy pomocą w wykazaniu, ze wniosek nie jest spóźniony.

Kto będzie czuwał nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości Państwa spółki?

Proces upadłości spółki będzie nadzorował doświadczony doradca restrukturyzacyjny i podatkowy, ekspert prawa upadłościowego – Grzegorz Baran, współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta. Jego doświadczenie to dziesiątki zakończonych sukcesem postępowań upadłościowych, likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych na terenie całego kraju.

Jest on również autorem wielu artykułów z zakresu prawa i podatków opublikowanych w “Gazecie Prawnej”. Ponadto od wielu lat  występuje w roli eksperta w programach telewizyjnych i radiowych związanych z zagadnieniami gospodarczymi (m.in. w TVN24, TVN24 Biznes i Świat, Polsat News, TV Biznes24 czy Polskie Radio).

Jak skorzystać z usług naszej kancelarii?

Przygotowaliśmy ofertę usług dla osób i firm, które muszą sobie poradzić z problemem upadłości spółki. Nasz zespół ekspertów jest tutaj, aby Państwu pomóc – od postawienia pierwszego kroku, aż po finalizację procesu upadłości spółki! Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią telefonicznie (tel. 884 213 115), mailowo (recepcja@kancelariapp.pl) lub przez formularz kontaktowy. 

Contact Form #1

FAQ

Ogłoszenie upadłości wymaga złożenia odpowiedniego wniosku – albo przez uprawnionych członków organów, albo przez wierzyciela spółki.

Szczegółowo opisywaliśmy to w pierwszej części tekstu. Wniosek powinien zawierać niezbędne załączniki, być należycie opłacony i zawierać wymagane przez prawo elementy.

Uprawnionymi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. są: każdy członek zarządu samodzielnie lub każdy z jej wierzycieli, a w określonych sytuacjach też kurator, likwidator, zarządca lub podmiot udzielający pomocy publicznej.
Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. rozpoczyna właściwą część postępowania upadłościowego. Spółka musi wówczas przekazać syndykowi cały posiadany majątek, który od tego momentu sprawuje nad nim pieczę. Syndyk podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu, działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W sytuacji, gdy spółka jest niewypłacalna, konieczne jest ogłoszenie upadłości. W przeciwnym wypadku jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie likwidacji.

Likwidacja oraz upadłość to dwa rozwiązania na dwie różne sytuacje. Likwidacja wiąże się najczęściej z decyzją wspólników o zaprzestaniu prowadzenia działalności i nie chroni od osobistej odpowiedzialności członków zarządu w razie niewypłacalności spółki.

Upadłość zgłoszona we właściwym momencie, jak pisaliśmy wcześniej, zapewnia ochronę członkom zarządu i jest optymalnym rozwiązaniem w razie niewypłacalności podmiotu.