Wykreślenie spółki z KRS po likwidacji – jak zrobić to poprawnie?

Otwarcie likwidacji spółki może nastąpić z różnych powodów: podjęcia stosownej uchwały przez wspólników, uprawomocnienia się wyroku sądowego w tej sprawie lub zaistnienia innej przyczyny.

Nawet jednak samo poprawne otwarcie likwidacji spółki i jej sprawne przeprowadzenie nie sprawia, że następuje wykreślenie spółki z KRS, a ta przestaje istnieć. W tym celu uprawnione podmioty muszą podjąć działania, które to dopiero będą przyczyną wykreślenia. Kto i co powinien zrobić? Jak sprawić, aby nastąpiło wykreślenie spółki z KRS po likwidacji?

Kto powinien złożyć wniosek o wykreślenie?

W trakcie likwidacji członkowie zarządu podlegają wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców, a w ich miejsce, jako uprawnionych do reprezentacji spółki, zostają wpisani likwidatorzy (lub likwidator). Naturalną koleją rzeczy jest więc to, że to właśnie likwidatorzy są uprawnieni (i zobowiązani) do podejmowania w imieniu spółki wszystkich działań zmierzających do zakończenia bytu prawnego i wykreślenia spółki z KRS po likwidacji.

[toc]

Wykreślenie spółki z KRS po likwidacji – jak właściwie wypełnić wniosek?

Od lipca 2021 r. wszystkie wnioski o zmianę danych podmiotu ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego muszą być składane w postaci elektronicznej. Udostępniona została w tym celu specjalna platforma – Portal Rejestrów Sądowych.

Jak złożyć wniosek – instrukcja krok po kroku

Składanie wniosków za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych, w tym także tych o wykreślenie spółki z KRS po likwidacji, dostępne jest po rejestracji konta na platformie i zalogowaniu. Strona internetowa dostępna jest pod adresem: https://prs-ekrs.ms.gov.pl/e-formularze.

 1. W menu po lewej stronie konieczne jest wybranie opcji „wnioski o wykreślenie z KRS”, a następnie kliknięcie pola „przejdź do wniosku”. Od tego momentu nawigacja odbywa się strzałkami umieszczonymi w rogach formularza.
 2. Pojawi się pytanie o nazwę, którą użytkownik chce nadać wnioskowi. Jest ona zupełnie bez znaczenia – najlepiej będzie wpisać tu „wykreślenie” albo pozostawić domyślną. Po zakończeniu etapu przejście dalej następuje poprzez naciśnięcie strzałki w prawo.
 3. Drugim etapem jest wprowadzenie numeru KRS podmiotu. Dzięki niemu system sprawnie pobierze dane z rejestru i nie będzie konieczne uzupełnianie ich na dalszych etapach. Po wprowadzeniu należy ponownie przejść dalej poprzez naciśnięcie strzałki w prawo.
 4. Trzecim krokiem jest uzupełnienie informacji o podmiocie składającym wniosek. Jest to pierwszy krok, który może sprawiać pewne problemy. Jeśli wniosek składa likwidator w imieniu spółki, to w formularzu należy i tak wprowadzić dane spółki. Jeśli wniosek składa pełnomocnik procesowy, to należy uzupełnić również dodatkowe pola, które pojawią się po zaznaczeniu odpowiedniej opcji i kliknąć strzałkę w prawo.
 5. Następnym krokiem będzie wybór sądu i wprowadzenie danych podmiotu. Dane, jak już wspomnieliśmy, powinny być uzupełnione automatycznie. Po ich weryfikacji należy kliknąć strzałkę w prawo.
 6. Przedostatnim krokiem jest uzupełnienie informacji dotyczącej sposobu i przyczyny zakończenia likwidacji. Również ten etap może powodować pewne trudności. Z menu rozwijanego likwidator powinien wybrać opcję „wykreślenie w wyniku zakończenia likwidacji”, a następnie w pojawiającym się polu opisać sposób jej zakończenia. Przykładowym uzupełnieniem może być „DATA podjęcie uchwały nr X o zakończeniu likwidacji przez Zgromadzenie Wspólników”
 7. Ostatnim krokiem jest już tylko dołączenie odpowiednich załączników, opłacenie i podpisanie wniosku. Jako że załączników jest naprawdę wiele, to szczegółowo opiszemy to w następnym punkcie. Warto tylko wspomnieć, że wniosek podlega opłacie, której można dokonać w systemie lub załączyć jej potwierdzenie, a podpisanie możliwe jest za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Załączniki do wniosku o wykreślenie spółki z KRS po likwidacji

Aby wniosek mógł zostać pozytywnie rozpatrzony przez sąd rejestrowy, a spółka mogła zostać poprawnie wykreślona z rejestru, konieczne jest załączenie do wniosku:

 1. dokumentów potwierdzających prawidłowe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego – czyli między innymi dowodu zamieszczenia odpowiedniego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i odpowiednich sprawozdań finansowych;
 2. oświadczeń, które spółka powinna złożyć wraz z zakończeniem działalności, podpisanych przez jej likwidatora;
 3. protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierającego uchwałę o zakończeniu likwidacji;
 4. innych dokumentów wskazujących na dopuszczalność wykreślenia spółki z KRS, jeśli takie istnieją;
 5. jeśli wniosek nie był opłacany za pomocą systemu PRS, to dodatkowo potwierdzenia przelewu;
 6. jeśli wniosek był składany przez pełnomocnika procesowego, to dodatkowo pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Skutki wykreślenia spółki z KRS

Prawidłowo złożony wniosek o wykreślenie spółki z KRS po likwidacji powinien spowodować zakończenie bytu prawnego podmiotu. W chwili wykreślenia z KRS spółka przestaje istnieć i nie może już prowadzić działalności.

Podstawy prawne

Omówione w artykule kwestie regulują przepisy:

 1. Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – w zakresie postępowania rejestrowego i jego informatyzacji;
 2. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – w zakresie przebiegu postępowania likwidacyjnego i zakończenia bytu prawnego w momencie wykreślenia spółki z rejestru.

Podsumowanie

Skuteczne złożenie wniosku o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, choć wydaje się zadaniem prostym, w rzeczywistości warunkowane jest przez wiele czynników. Przede wszystkim, nie jest możliwe bez właściwego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Kolejnym problemem mogącym napotkać likwidatora składającego wniosek, jest konieczność przygotowania licznych dokumentów. Ich sporządzenie może być prostsze we współpracy z księgowym i doświadczonymi prawnikami.

Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią. Pomożemy sprawnie i zgodnie z wymogami przeprowadzić spółkę przez postępowanie likwidacyjne i sporządzimy dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS po likwidacji.


W naszej kancelarii uzyskają Państwo pomoc prawną w zakresie likwidacji i upadłości spółek. Nasi prawnicy przeanalizują Państwa sprawę i przygotują bezpłatną wycenę. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą restrukturyzacyjnym Grzegorzem Baranem.

Specjaliści Kancelarii:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gotowych rozwiązań i wsparcia w każdej sprawie – jesteśmy tu, aby Państwu pomóc.