kpp logo

Długi spadkowe

Rozważając kwestię dziedziczenia, nie można pominąć tematu długów spadkowych. Zobowiązania pozostawione przez spadkodawcę, mogą znacząco wpłynąć na decyzję o przyjęciu spadku.

Nasza kancelaria oferuje wsparcie w zakresie zarządzania długami spadkowymi, pomagając spadkobiercom w podjęciu najkorzystniejszych decyzji prawnych.

Czym są długi spadkowe?

Długi spadkowe obejmują wszelkie zobowiązania finansowe spadkodawcy, takie jak kredyty, pożyczki, czy nieuregulowane rachunki, istniejące w chwili jego śmierci. Przyjęcie spadku oznacza nie tylko przejęcie majątku, ale i odpowiedzialność za te długi. Spadkobiercy stają zatem przed wyborem czy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczając odpowiedzialność za długi do wysokości odziedziczonego majątku, czy też odrzucić spadek, aby uniknąć przejęcia długów.
Rozumiejąc wagę i skomplikowanie spraw spadkowych, nasza kancelaria kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta. Nasze doświadczenie w zarządzaniu długami spadkowymi pozwala na efektywne zabezpieczenie interesów spadkobierców, minimalizując ryzyko finansowe. Z nami, decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie świadomym wyborem, dokonanym z pełną wiedzą o potencjalnych konsekwencjach.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację:

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta