Aktualności

kolejność zaspokajania wierzycieli

Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Syndyk niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości w stosunku do upadłego, rozpoczyna przygotowania do późniejszego zaspokojenia wierzycieli – sporządza spis inwentarza, oszacowanie majątku i plan likwidacyjny. Wszystkie te działania mają na celu wstępną ocenę sytuacji spółki objętej upadłością i rzetelne przedstawienie danych sędziemu-komisarzowi postępowania upadłościowego. Syndyk, po dopełnieniu wszystkich formalności, we współpracy

Czytaj dalej »
kim jest syndyk

Syndyk – kto to właściwie jest?

Zakończenie działalności spółki kapitałowej jest możliwe na trzy sposoby – dwa można nazwać podstawowymi, a trzeci „dodatkowym” Pierwszym jest przeprowadzenie w stosunku do spółki postępowania likwidacyjnego. Drugim jest przejście przez spółkę postępowania upadłościowego. Trzecim natomiast, jest wykreślenie spółki z KRS w związku ze stwierdzeniem, że ta nie posiada dostatecznych funduszy,

Czytaj dalej »
wykreślenie spółki zoo po likwidacji strona

Wykreślenie spółki z KRS po likwidacji – jak zrobić to poprawnie?

Otwarcie likwidacji spółki może nastąpić z różnych powodów: podjęcia stosownej uchwały przez wspólników, uprawomocnienia się wyroku sądowego w tej sprawie lub zaistnienia innej przyczyny.  Nawet jednak samo poprawne otwarcie likwidacji i jej sprawne przeprowadzenie nie sprawia, że następuje wykreślenie spółki z KRS, a ta przestaje istnieć. W tym celu uprawnione

Czytaj dalej »
kim jest likwidator spółki

Kim jest likwidator spółki?

Jednym ze sposobów zakończenia działalności spółki może być przeprowadzenie w stosunku do niej postępowania likwidacyjnego. Zmierza ono do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców, a o jego prawidłowy przebieg dba likwidator.  Kim jest likwidator spółki? Jaką rolę pełni? Kto go powołuje i czy kandydat do tej funkcji musi spełnić jakieś warunki?

Czytaj dalej »