kpp logo

Prawo rodzinne

Konflikty rodzinne, takie jak rozwody, sprawy o alimenty czy ustalanie kontaktów z dzieckiem, są często emocjonalnie naładowane i skomplikowane z prawnego punktu widzenia.

W życiu rodzinnych relacji niekiedy dochodzi do momentów wymagających wsparcia prawnego. Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym, oferując wsparcie oraz profesjonalne doradztwo w tych delikatnych sprawach.

Co to jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne jest kluczową dziedziną prawa cywilnego, odgrywającą fundamentalną rolę w życiu społecznym przez kształtowanie i regulowanie relacji wewnątrzrodzinnych oraz między członkami rodziny a społeczeństwem. Oparty na Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z 1964 roku, który był wielokrotnie nowelizowany, prawo to obejmuje zarówno kwestie majątkowe, jak i niemajątkowe między małżonkami, krewnymi, a także opiekę nad nieletnimi i adopcję. W Polsce, prawo rodzinne, ugruntowane również w Konstytucji RP oraz licznych aktach ustawowych i międzynarodowych przepisach, zapewnia ochronę i promuje dobro dziecka oraz stabilność rodziny, jednocześnie podkreślając równouprawnienie i współdziałanie w obrębie rodziny. Zasady te służą nie tylko ochronie praw dziecka i rodziny, ale również kierują działania państwa w zakresie wsparcia rodziny, promując monogamię, równość małżonków oraz trwałość małżeństwa.

Rozpoczynamy od szczegółowej analizy Państwa sytuacji prawnej i osobistej. Następnie opracowujemy strategię postępowania, mając na uwadze optymalne rozwiązania i ochronę Państwa interesów. Nasz zespół reprezentuje Państwa przed sądami i w negocjacjach, dążąc do
najlepszych możliwych rozwiązań. Nieustannie staramy się, aby nasze zaangażowanie przekładało się nie tylko na rozwiązanie bieżących problemów, ale także na budowanie trwałego porozumienia i
harmonii w rodzinie.

Stawiamy na ochronę dobra klienta oraz jego rodziny, dążąc do rozwiązań zapewniających spokój i stabilność. Rozumiemy, że każda sprawa rodzinna jest unikalna. Dlatego oferujemy personalizowane rozwiązania, dostosowane do specyficznych potrzeb i oczekiwań. Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym posiadają rozległą wiedzę i bogate doświadczenie, co pozwala na skuteczną reprezentację i doradztwo.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację:

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta