kpp logo

Fundacje i stowarzyszenia

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w procesie zakładania i rejestracji fundacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń, które odgrywają ważną rolę w społeczeństwie obywatelskim, działając na rzecz dobra publicznego.

Przechodzenie przez wymagania prawne i efektywne realizowanie niezbędnych kroków do uruchomienia tych inicjatyw wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, którymi dysponujemy.

Co to jest fundacja pożytku publicznego i jak działa?

Fundacja jest rodzajem prawnej organizacji pozarządowej, której działanie regulowane jest przez ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku. Jest to forma organizacji, która nie posiada członków i działa na podstawie kapitału założycielskiego fundatora oraz statutu, wyznaczającego jej cele i zasady funkcjonowania.Celem fundacji jest realizacja określonych zadań społecznych, takich jak wsparcie społeczne, ochrona środowiska czy promocja kultury i sztuki.Warunkiem koniecznym do działania fundacji jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz posiadanie siedziby na terenie Polski. Fundacja może być założona przez osoby fizyczne lub prawne i musi posiadać statut określający jej nazwę, cele oraz zasady działania. Fundacje pozyskują środki finansowe głównie z darowizn, spadków, zbiórek publicznych oraz w niektórych przypadkach, z nawiązek sądowych, będąc zwolnione z opłacania podatku dochodowego od wszelkich dochodów przeznaczonych na cele statutowe.
Zakładanie fundacji czy stowarzyszenia to proces, który wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy prawnej, ale także doświadczenia w interpretacji przepisów i procedur. Nasza kancelaria gwarantuje, że cały proces zostanie przeprowadzony profesjonalnie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Co zapewniamy w ramach usługi tworzenia i rejestracji fundacji:

Co zapewniamy w ramach usługi zakładanie i rejestracja stowarzyszeń:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta