kpp logo

Przekształcanie spółek

Przekształcenie spółki to strategiczna decyzja, umożliwiająca dostosowanie struktury prawnej przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych, potrzeb biznesowych oraz planów rozwoju.

Nasza kancelaria, dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalizacji w prawie gospodarczym, zapewnia kompleksowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie procesu przekształceń.

Czym jest przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki to proces, w wyniku którego spółka zmienia swoją formę prawno-organizacyjną lub strukturę własnościową. Jest to stosunkowo ogólny termin i może odnosić się do różnych rodzajów zmian w spółce.

Przekształcenie spółki może mieć na celu dostosowanie jej struktury do zmieniających się potrzeb biznesowych, optymalizację podatkową, zmianę statusu prawnego, czy też umożliwienie inwestorom lub właścicielom spółki dokonywania pewnych zmian.
Przekształcenie jest dostępne dla szerokiego grona podmiotów gospodarczych, od spółek osobowych po kapitałowe. Obejmuje to przekształcenia:
  • Spółek osobowych w spółki kapitałowe, takie jak przekształcenie spółki jawnej czy komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną.
  • Spółek osobowych w inne formy spółek, umożliwiając np. zmianę spółki jawnej na komandytową czy partnerską.
  • Spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe, co pozwala na elastyczne dostosowanie struktury i modelu zarządzania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Przekształcenie może służyć różnorodnym celom, takim jak:

  • Ograniczenie ryzyka gospodarczego poprzez zmianę odpowiedzialności wspólników.
  • Adaptacja modelu zarządzania do nowych wyzwań rynkowych.
  • Usprawnienie operacji biznesowych.
  • Dostosowanie formy prawnej do rozwoju firmy, zmian w przepisach lub konkretnych
    celów, np. debiutu na GPW.
  • Wykorzystanie przekształcenia do optymalizacji podatkowej w trakcie restrukturyzacji.

Podstawowym skutkiem przekształcenia jest przeniesienie wszystkich praw i obowiązków z przekształcanej spółki na spółkę przekształconą, bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań prawnych. Nasze działania skupiają się na zapewnieniu, że ten proces przebiega
płynnie, z pełnym zrozumieniem i zgodnie z przepisami prawa.

Rozumiemy, że przekształcenie spółki to decyzja o fundamentalnym znaczeniu dla Państwa biznesu. Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu zapewniamy, że proces ten przebiegnie sprawnie i przyniesie korzyści Państwa przedsiębiorstwu. Nasz zespół ekspertów jest gotów poprowadzić Państwa przez wszystkie etapy przekształcenia, chroniąc i wspierając Państwa interesy na każdym kroku.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację:

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta