kpp logo

Prawo karne gospodarcze

Ryzyko naruszeń prawnych stanowi stały element działalności każdej firmy, a zarządzanie sytuacjami kryzysowymi staje się niezbędne dla zachowania jej stabilności oraz pozytywnego wizerunku.

Prawo karne gospodarcze służy ochronie przedsiębiorstw przed działaniami szkodzącymi ich operacjom. W tym obszarze nasza kancelaria oferuje wszechstronne wsparcie prawne, pomagając klientom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami i zapobiegać potencjalnym problemom.

Co to jest prawo karne gospodarcze?

Prawo karne gospodarcze to gałąź prawa, która skupia się na zwalczaniu przestępczości w sferze gospodarczej, chroniąc uczciwą konkurencję i integralność rynku. Obejmuje ono
przestępstwa takie jak oszustwa finansowe czy naruszenia przepisów o ochronie środowiska, które są popełniane bez użycia przemocy, lecz mogą znacząco wpływać na stabilność i dobre imię firm.

Odpowiedzialność karna w działalności przedsiębiorców dotyczyć może także zagadnień z zakresu bieżącej działalności jak w szczególności wypadków przy pracy, odpowiedzialności
karnej pracowników zatrudnionych w firmie, jak np. kierowców firm transportowych za wypadek komunikacyjny, w tym ze skutkami śmiertelnymi,

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w każdej formie prawnej w sprawach, w których doszło do działania na szkodę podmiotu gospodarczego, a które wywołują lub mogą wywoływać odpowiedzialność na płaszczyźnie prawno karnej.

W naszej praktyce prawniczej priorytetem jest ochrona interesów klientów od początkowych faz postępowania. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną, w tym ocenę ryzyka odpowiedzialności karnej związanej z przyszłymi działaniami. Reagowanie z odpowiednią szybkością jest niezwykle ważne w przypadkach karnych dotyczących sfery gospodarczej. Już na wstępnych etapach takiej sprawy zapewniamy doradztwo i obronę mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa i jego kierownictwa.

Od momentu nawiązania kontaktu z organami ścigania, aż do zakończenia procesu i odzyskania ewentualnych strat finansowych, działamy z inicjatywą i determinacją.

W obliczu wyzwań związanych z prawem karnym gospodarczym nasza kancelaria stanowi solidne wsparcie, zapewniając ochronę interesów naszych klientów. Zapewniamy nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale również zrozumienie biznesu, co pozwala na skuteczne działanie i zachowanie stabilności oraz dobrej reputacji Państwa firmy.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację: