kpp logo

Odpowiedzialność członków zarządu

Zarządzanie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z mitami dotyczącymi braku odpowiedzialności osób zarządzających. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona.

Mimo że spółka z o.o. jest osobnym bytem prawnym, zdolnym do samodzielnego uczestnictwa w obrocie gospodarczym, to odpowiedzialność zarządu nie jest wyłączona. Nasza kancelaria oferuje wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem i odpowiedzialnością zarządu, zapewniając zarówno ochronę prawną, jak i pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Kiedy zarząd spółki odpowiada za zobowiązania?

Zarząd spółki z o.o. staje przed odpowiedzialnością, kiedy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie zaciągniętych zobowiązań. Jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna, regulowana przez art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Aby pociągnąć członka zarządu do odpowiedzialności, konieczne jest spełnienie określonych warunków prawnych, które składają się na procesowy szlak dochodzenia roszczeń.

Posiadanie wierzytelności przeciwko spółce.
Pierwszym krokiem jest posiadanie niewątpliwej wierzytelności wobec spółki, co często wymaga przeprowadzenia procesu sądowego w celu uzyskania prawomocnego wyroku.

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego i próba egzekucji.
Wierzyciel musi najpierw uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, a następnie podjąć próbę egzekucji, która kończy się niepowodzeniem, by wykazać niewypłacalność spółki.

Pozew przeciwko członkom zarządu.
Posiadając tytuł egzekucyjny oraz dowód na bezskuteczność egzekucji z majątku spółki, wierzyciel może skierować pozew przeciwko członkom zarządu, opierając się na art. 299 ksh.

Członek zarządu dysponuje określonymi środkami obrony, m.in. może udowodnić, że w odpowiednim czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. Obrona ta wymaga jednak dokładnego udokumentowania działań zarządu.

W naszej kancelarii zdajemy sobie sprawę z kompleksowości procesów prawnych dotyczących odpowiedzialności zarządu. Oferujemy profesjonalne doradztwo i reprezentację zarówno dla wierzycieli, jak i członków zarządu. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo wsparcia w dochodzeniu roszczeń, czy obronie przed nimi, nasze doświadczenie i wiedza są do Państwa dyspozycji.

Dokonujemy analizy prawnej i oceny sytuacji Państwa spółki lub roszczeń. Następnie przygotowujemy strategię działania, w tym dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi oraz reprezentujemy przed sądami i organami egzekucyjnymi, dążąc do optymalnych rozwiązań.

Co zapewniamy w ramach specjalizacji:

Kto jest odpowiedzialny za specjalizację:

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta