Likwidacja spółki z o. o.

Likwidacja spółek zoo

Likwidacja Sp. z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to coś więcej niż podjęcie decyzji o zaprzestaniu działalności i zamknięcie za sobą drzwi. Tak, jak trzeba było przejść pewien specyficzny proces, by spółkę z o. o. założyć, tak należy również przeprowadzić odpowiednie procedury, by podmiot ten zamknąć.

Likwidacja spółki ma na celu zakończenie interesów spółki i zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli. Z reguły wiąże się to ze zwolnieniem całego personelu, wyprzedaniem majątku przedsiębiorstwa i uregulowaniem wszelkich zobowiązań. W pewnym sensie późniejsze wykreślenie „pustej” firmy z rejestru przedsiębiorców jest tylko ostateczną formalnością. Jednak dotarcie do ostatniego etapu poprzedza szereg niejednokrotnie skomplikowanych czynności.

Przyczyny likwidacji spółki zoo

Wiemy, że rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze jest dobrowolną decyzją założyciela. Powody ekonomiczne, ale także okoliczności prawne lub osobiste mogą wymagać zamknięcia firmy. Wśród najczęstszych przyczyn rozwiązania wymienić można: upływ czasu, na jaki zawarto spółkę, osiągnięcie celów zawartych w umowie spółki, ale także brak możliwości dojścia do doprecyzowanego kompromisu przy wyborze członków organów spółki. Alternatywą dla likwidacji sp zoo może być przekształcenie podmiotu. Taka potrzeba pojawia się wówczas, gdy inna forma prawna okazuje się odpowiedniejsza do osiągnięcia celów organizacji. Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorców również w tym zakresie.

Wsparcie specjalistów w procesie likwidacji sp zoo

Każda spółka, która planuje zakończenie swojej działalności, musi powołać likwidatora. Do jego podstawowych zadań należy m.in. zgłoszenie rozwiązania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, powiadomienie wierzycieli o rozpoczęciu procesu likwidacji, reprezentowanie firmy wobec osób trzecich, prowadzenie jej spraw, sporządzanie sprawozdań z poszczególnych etapów postępowania oraz złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. To tylko ogólnie przedstawione obowiązki osoby odpowiedzialnej za likwidację danego podmiotu. Formalności i czynności związanych z tym procesem jest o wiele więcej. Dlatego też warto zlecić to zadanie doświadczonym specjalistom.

Nasza kancelaria prowadzi reprezentację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Oprócz standardowych czynności, związanych z wykreśleniem firmy z rejestru, zajmujemy się także przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości czy negocjacjami warunków z wierzycielami. Dzięki naszej pomocy każdy klient może wypełnić obowiązki rejestrowe i prawno-podatkowe w błyskawicznym tempie. Naszym celem jest przede wszystkim ochrona prywatnego majątku osób, które chcą zlikwidować spółkę zoo.

Współpracujący z nami klienci wiedzą, że skutecznie eliminujemy osobistą odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania firmy. Kancelarię Baran & Pluta wyróżnia bardzo szerokie doświadczenie, bezproblemowy kontakt oraz profesjonalne podejście do każdego przypadku. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.