Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to coś więcej niż podjęcie decyzji o zaprzestaniu działalności i zamknięcie za sobą drzwi. Tak, jak trzeba było przejść przez określony proces, aby założyć spółkę z o.o., tak teraz należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami, aby spółkę zlikwidować.

Niedopełnienie procedury likwidacji spółki może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak:

 • kary za nieskładanie sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych,
 • kary za nie prowadzenie rachunkowości spółki,
 • roszczenia wierzycieli wobec zarządu spółki o pokrycie jej długów.

Likwidacja spółki ma na celu zakończenie interesów spółki i zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli. Z reguły wiąże się to ze zwolnieniem całego personelu, wyprzedaniem majątku przedsiębiorstwa i uregulowaniem wszelkich zobowiązań. W pewnym sensie późniejsze wykreślenie „pustej” firmy z rejestru przedsiębiorców jest tylko ostateczną formalnością. Jednak dotarcie do ostatniego etapu poprzedza szereg niejednokrotnie skomplikowanych czynności.

Co robimy w ramach usługi?

 1. Przygotowanie protokołu zgromadzenia wspólników o likwidacji spółki i powołaniu likwidatora.
 2. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku do KRS o otwarcie likwidacji.
 3. Przygotowanie i złożenie w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji.
 4. Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności likwidacyjnych: spieniężenie majątku spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań.
 5. Przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego.
 6. Przygotowanie i złożenie w KRS sprawozdania finansowego likwidacyjnego.
 7. Przygotowanie i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestrów przedsiębiorców.
 8. Przygotowanie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-8 oraz wyrejestrowanie spółki z ZUS.

Skutecznie eliminujemy osobistą odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania firmy. Naszą ofertę wyróżnia szerokie doświadczenie, bezproblemowy kontakt oraz profesjonalne podejście do każdego przypadku.

Jakie są obowiązki osoby odpowiedzialnej za likwidację spółki z o.o.?

Każda spółka, która planuje zakończenie swojej działalności, musi powołać likwidatora. Do jego podstawowych zadań należy m.in. zgłoszenie rozwiązania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, powiadomienie wierzycieli o rozpoczęciu procesu likwidacji, reprezentowanie firmy wobec osób trzecich, prowadzenie jej spraw, sporządzanie sprawozdań z poszczególnych etapów postępowania oraz złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. To tylko ogólnie przedstawione obowiązki osoby odpowiedzialnej za likwidację danego podmiotu. Formalności i czynności związanych z tym procesem jest o wiele więcej. Dlatego też warto zlecić to zadanie doświadczonym specjalistom.

Nasza kancelaria od wielu lat prowadzi reprezentację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Oprócz standardowych czynności, związanych z wykreśleniem firmy z rejestru, zajmujemy się także przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości czy negocjacjami warunków z wierzycielami. Dzięki naszej pomocy każdy klient może wypełnić obowiązki rejestrowe i prawno-podatkowe w błyskawicznym tempie. Naszym celem jest przede wszystkim ochrona prywatnego majątku osób, które chcą zlikwidować spółkę zoo.

Kto będzie czuwał nad likwidacją Państwa spółki?

Proces likwidacji Państwa firmy będzie nadzorował doświadczony doradca restrukturyzacyjny i podatkowy – Grzegorz Baran, współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta. Jego doświadczenie obejmuje dziesiątki zakończonych sukcesem postępowań likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych na terenie całego kraju.

Jest on również autorem wielu artykułów z zakresu prawa i podatków opublikowanych w Gazecie Prawnej, oraz od wielu lat ekspertem i komentatorem w programach telewizyjnych i radiowych związanych z zagadnieniami gospodarczymi (m.in. w TVN24, TVN24 Biznes i Świat, Polsat News, TV Biznes24, Polskie Radio).

Jak skorzystać z usług naszej kancelarii?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo i umów się na dogodny termin konsultacji w kancelarii lub online.
Contact Form #1

Studium przypadku – Grzegorz Baran, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny.

„Zarząd podejmuje kontakt z nami przez internet. Sprawa trafia do mnie. Spotykamy się na konsultacji podczas której okazuje się że spółka nie wielka, ale ma znaczny majątek w postaci nieruchomości. Zarząd i właściciel są obcokrajowcami i chcą jak najszybciej wracać do siebie. Trzeba więc przejąć spółkę i rozpocząć procedury. Organizuję notariusza, właściciel podejmuje uchwałę o likwidacji i powołaniu mnie na likwidatora.

Akt notarialny wraz z wnioskiem o otwarcie likwidacji składam do KRS. Ogłaszam w MSiG o otwarciu likwidacji, wzywam wierzycieli do zgłaszania wierzytelności wobec spółki. W tym wypadku nikt się nie zgłasza.

Podejmuję czynności do sprzedaży majątku. Zatrudniam pośrednika nieruchomości. Szukamy długo, klientów jak na lekarstwo, jest kryzys a nieruchomość do tego ma wadę prawną. W końcu klient się znajduje. Podejmuję dość przewlekłe negocjacje cenowe. Chcę jak najwięcej uzyskać dla klienta. W końcu dochodzi do przedwstępnej umowy sprzedaży.

W międzyczasie robię porządki w dokumentacji finansowej, co jest nie łatwe bo prowadziło je biuro rachunkowe, a zarząd jak to zarząd, luźno podchodził do współpracy z nimi. W końcu przejmujemy księgowość, aby mieć pod pełną kontrolą rozliczenie sprzedaży majątku. Majątek udaje się sprzedać w ratach i korzystnie opodatkować transakcje dzięki zastosowanej przez mnie optymalizacji. Po upłynnieniu wszystkiego składam wstępny raport właścicielom o stanie likwidacji i przekazuję środki na ich konto.

Następnie szykuję pełne sprawozdanie z likwidacji oraz sprawozdanie finansowe na zakończenie likwidacji i wraz z uchwałą zgromadzenia wspólników, składam wniosek o wykreślenie spółki z KRS.

Sąd wykreśla spółka, decyzja się uprawomocnia. Koniec likwidacji. Jeszcze tylko aktualizacja danych w USK i to tyle.”

FAQ

Tak. Właściwy wybór trybu zakończenia bytu prawnego spółki jest fundamentalny. Błędnie podjęte decyzje mogą prowadzić w skrajnych przypadkach do odpowiedzialności członków zarządu, czy konieczności zwrotu otrzymanych ze spółki kwot.

Jako kancelaria skupiamy się na analizie i wspieraniu wszystkich potrzeb przedsiębiorców. Przed rozpoczęciem współpracy, zmierzającej do wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zawsze weryfikujemy, czy podjęta przez spółkę decyzja o wyborze postępowania upadłościowego lub likwidacji jest optymalna.

W wyczerpujący i przystępny sposób przedstawiamy dostępne dla podmiotu drogi i pomagamy przejść przez cały proces bez szwanku. Wspieramy niezależnie, czy spółka zamierza przeprowadzić likwidację, czy zmuszona jest złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Tak, likwidacja spółki w 90% przypadków będzie mogła być przeprowadzona zdecydowanie szybciej przy pomocy profesjonalisty.

Na długość likwidacji wpływają przede wszystkim: dopuszczalny termin podziału majątku spółki (6 miesięcy po publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z wezwaniem wierzycieli) oraz szybkość działania likwidatora. Likwidator zmuszony jest do wypełnienia całego szeregu obowiązków. Gdy nie posiada on dostatecznego doświadczenia, proces ten może się znacząco przedłużać.

Jako kancelaria możemy wesprzeć przedsiębiorców i ich likwidatorów w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, analizie sytuacji prawnej i majątkowej przedsiębiorstwa, przygotowaniu wniosków do instytucji, czy wszystkich innych działaniach. Dzięki nam, złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS po 6 miesiącach od daty publikacji ogłoszenia w MSiG staje się bardziej możliwe!

Tak, będziemy gotowi na każde wyzwanie, z którym może mierzyć się spółka w likwidacji.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu i bogatej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, postaramy się pomóc nawet w nadzwyczajnych sytuacjach. Pomożemy zarówno w rozwiązywaniu kwestii technicznych (np. obsługa Portalu Rejestrów Sądowych), jak i prawnych (analiza obowiązków przechowywania dokumentów).

W przypadku, jeśli spółka jest całkowicie pozbawiona środków nie tylko na funkcjonowanie, ale też na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, sytuacja komplikuje się. Jeszcze trudniej jest, gdy spółka nie dysponuje wystarczającymi kwotami, nawet na skuteczne zainicjowanie takiego postępowania.

W takiej sytuacji nasza kancelaria zadba o to, żeby nie tylko spółka została skutecznie wykreślona z rejestru, ale też, aby ryzyko odpowiedzialności członków zarządu, w związku z brakiem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, było minimalne.

W razie jakichkolwiek innych pytań zapraszamy do skorzystania z możliwości umówienia się na konsultację – stacjonarnie w kancelarii lub online.