kpp logo

Kiedy spółka z o.o. jest niewypłacalna? Przesłanki ogłoszenia upadłości

Jednym z najważniejszych warunków ogłoszenia upadłości przez spółkę jest jej niewypłacalność. Bez jego spełnienia, sąd powinien oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, a w każdym razie postępowanie nie będzie mogło się skutecznie zakończyć. Czasem sąd może przyjąć, że spółka jest niewypłacalna nawet bez szczegółowego badania stanu jej finansów. Czym jednak jest ta „niewypłacalność”? Kiedy sąd może przyjąć, […]

Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Syndyk niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości w stosunku do upadłego, rozpoczyna przygotowania do późniejszego zaspokojenia wierzycieli – sporządza spis inwentarza, oszacowanie majątku i plan likwidacyjny. Wszystkie te działania mają na celu wstępną ocenę sytuacji spółki objętej upadłością i rzetelne przedstawienie danych sędziemu-komisarzowi postępowania upadłościowego. Syndyk, po dopełnieniu wszystkich formalności, we współpracy z sędzią-komisarzem będzie później odpowiedzialny […]

Syndyk kto to właściwie jest?

Zakończenie działalności spółki kapitałowej jest możliwe na trzy sposoby – dwa można nazwać podstawowymi, a trzeci „dodatkowym” Pierwszym jest przeprowadzenie w stosunku do spółki postępowania likwidacyjnego. Drugim jest przejście przez spółkę postępowania upadłościowego. Trzecim natomiast, jest wykreślenie spółki z KRS w związku ze stwierdzeniem, że ta nie posiada dostatecznych funduszy, aby przeprowadzić w stosunku do […]

Jak sprawdzić upadłość firmy?

Spółka, w stosunku do której została ogłoszona upadłość, ma silnie ograniczoną możliwość dalszego funkcjonowania. Do jednej z najważniejszych konsekwencji należy utrata zarządu posiadanym dotychczas majątkiem przez spółkę i powstanie tzw. masy upadłości. Od momentu ogłoszenia w stosunku do spółki upadłości, może ona funkcjonować na określonych zasadach jeszcze bardzo długi czas. Niestety, stan ten nie pozostaje […]

Zdolność upadłościowa – jakie podmioty ją posiadają

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie powoduje dla przedsiębiorcy i członków jego organów wiele pozytywnych konsekwencji. W przypadku spółek kapitałowych najczęściej pozwala na całkowite wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu. Niestety, nie każdy podmiot ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i skorzystania ze wszystkich korzyści z tego faktu wynikających. Mówimy wówczas, że podmiot nie […]

Likwidacja a upadłość spółki – różnice

Decyzja o zakończeniu działalności spółki może zostać podjęta z różnych powodów. Mogą nimi być niewypłacalność spółki, utrata zaufania do partnerów biznesowych, wyczerpanie formuły współpracy, czy inne, niepozwalające dalej prowadzić działalność w dotychczasowej formie przyczyny. Wybór optymalnej procedury zakończenia bytu istniejącej spółki, będzie uzależniony od opisanych wyżej przyczyn. W przypadku podmiotów wypłacalnych właściwa będzie likwidacja, a […]

Kiedy ogłosić upadłość spółki?

Niezależnie od branży, w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, może zdarzyć się, że utraci płynność finansową. Konieczne może być w takiej sytuacji zakończenie funkcjonowania spółki. W przypadku ostatecznej utraty zdolności dalszego prowadzenia biznesu, najlepszym krokiem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Kto może złożyć taki wniosek? Jakie korzyści daje jego złożenie w odpowiednim terminie? Kiedy […]

Upadłość spółki osobowej

Własny biznes można prowadzić na wiele różnych sposobów – w tym w ramach spółek prawa handlowego. W polskim prawie dzielą się one przede wszystkim na spółki osobowe i kapitałowe, a pomiędzy nimi zachodzą poważne różnice – także w sferze odnoszącej się do upadłości. O ile w przypadku spółek kapitałowych, a więc z ograniczoną odpowiedzialnością oraz […]