kpp logo

Jak sprawdzić upadłość firmy?

Spółka, w stosunku do której została ogłoszona upadłość, ma silnie ograniczoną możliwość dalszego funkcjonowania. Do jednej z najważniejszych konsekwencji należy utrata zarządu posiadanym dotychczas majątkiem przez spółkę i powstanie tzw. masy upadłości. Od momentu ogłoszenia w stosunku do spółki upadłości, może ona funkcjonować na określonych zasadach jeszcze bardzo długi czas.

Niestety, stan ten nie pozostaje obojętny również dla kontrahentów takiej spółki. Czynności upadłego w stosunku do masy upadłości są bowiem z mocy prawa nieważne, a spełnienie świadczenia do rąk upadłego zasadniczo nie zwalnia z obowiązku świadczenia również do masy upadłościowej. Czynności za spółkę dokonuje ustanowiony syndyk.

Jak zapobiegać negatywnym konsekwencjom dokonywania czynności z upadłym? Jak sprawdzić upadłość firmy?

Na potrzeby tego artykułu, dla łatwiejszego przedstawienia problemu, będziemy posługiwali się pojęciem „upadłości firmy”, choć w rzeczywistości powinniśmy mówić o „upadłości spółki”, jako że takim hasłem posługuje się także ustawodawca.

[toc]

Cechy charakterystyczne spółki w upadłości

Spółka po ogłoszeniu w stosunku do niej upadłości, ma z mocy prawa obowiązek posługiwania się nazwą z dodatkowym członem „w upadłości”. Dzięki temu wszyscy jej kontrahenci od razu wiedzą, że należy zachować szczególną ostrożność i działać na określonych zasadach.

Człon „w upadłości” powinien znaleźć się na wszystkich dokumentach, na których pojawia się nazwa spółki. W szczególności chodzi tu o faktury, umowy, a nawet stopki mailowe.

Innym sygnałem, że spółka jest w trakcie postępowania upadłościowego, może być fakt, że czynności w jej imieniu dokonuje syndyk. Kontrahent, widząc, że za spółkę działa syndyk, a w jej nazwie nie widnieje dopisek „w upadłości”, może podejrzewać, że w stosunku do spółki ogłoszono upadłość.

Co zrobić, jeśli spółka może być podmiotem postępowania upadłościowego, ale występują sprzeczne informacje?

Jak sprawdzić ogłoszoną upadłość?

Wszystkie informacje dotyczące spółek handlowych zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców, dostępne są on-line, a uzyskanie do nich dostępu jest bezpłatne. Jednocześnie jest to jedyne w pełni wiarygodne źródło informacji. Pod warunkiem, posiadania wiedzy jak sprawdzić upadłość firmy za pomocą rejestru przedsiębiorców KRS, możliwe jest uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących upadłości spółki.

Korzystanie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest bardzo proste:

 1. Rejestr dostępny jest w formie strony internetowej pod adresem: ekrs.ms.gov.pl.
 2. Do sprawdzania danych dotyczących zarejestrowanych spółek służy pierwsza zakładka od lewej strony – „Wyszukiwarka KRS”. Aby ją wybrać, należy kliknąć odpowiedni kafelek.
 3. Wyszukiwanie podmiotu wymaga wypełnienia kilku pól. Przede wszystkim konieczne jest wprowadzenie informacji, jakiego typu podmiotu dotyczy zapytanie. W przypadku spółek za każdym razem należy zaznaczyć opcję „przedsiębiorcy”. Następnie należy wprowadzić dowolne dane oznaczające spółkę. Najczęściej będzie to nazwa, ale lepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie jednego z numerów identyfikacyjnych: KRS, NIP lub REGON.
 4. Po naciśnięciu przycisku „szukaj” pojawi się lista wszystkich podmiotów odpowiadających zapytaniu. Po zidentyfikowaniu spółki, której upadłość ma zostać zweryfikowana, należy kliknąć przycisk „wyświetl” w rubryce „dane szczegółowe”.
 5. Na dole załadowanej strony widoczny będzie przycisk „pobierz wydruk informacji aktualnych”. Ten typ informacji będzie wystarczający, o ile tylko spółka nie została jeszcze wykreślona z rejestru. Po jego naciśnięciu pobrany zostanie dokument w formacie .pdf.
 6. Po otworzeniu pobranego pliku, możliwe jest zweryfikowanie ogłoszonej w stosunku do spółki upadłości – informacja o ewentualnym postępowaniu upadłościowym znajduje się w dziale 6 rubryce 5. „Informacja o postępowaniu upadłościowym”. Brak informacji w tej rubryce oznacza, że w stosunku do spółki nie ogłoszono upadłości.

Jak sprawdzić upadłość firmy, która nie została jeszcze ujawniona?

Powyższy opis jak sprawdzić upadłość firmy to metoda prawie niezawodna. Niestety, chroni wyłącznie przed negatywnymi skutkami transakcji z upadłym, ale nie chroni przed ewentualną koniecznością dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

Możliwa jest sytuacja, w której wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez jednego z wierzycieli upadłego, sąd podejmie się jego rozpatrzenia, a upadły dalej będzie pozyskiwał kontrahentów. Na taką sytuację warto się ubezpieczyć i odpowiednio zweryfikować swojego kontrahenta jeszcze przed podpisaniem z nim jakiejkolwiek umowy.

W związku z informatyzacją krajowego rejestru sądowego, wszystkie postępowania rejestrowe są od lipca 2021 r. prowadzone w dedykowanym systemie informatycznym. Każdy dysponujący dostępem do internetu może również sprawdzić informacje o wszystkich złożonych wnioskach dotyczących danego podmiotu. Jak sprawdzić upadłość firmy, która nie została jeszcze ujawniona w KRS?

Repozytorium Akt Rejestrowych – sposób dla bardzo ostrożnych

Dostęp do Repozytorium Akt Rejestrowych odbywa się za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych:

 1. Portal dostępny jest w formie strony internetowej pod adresem: prs.ms.gov.pl.
 2. Dostęp do repozytorium jest możliwy po wybraniu pierwszego kafelka od lewej strony – „Krajowy Rejestr Sądowy”, następnie środkowego kafelka w drugim rzędzie –„RAR – przeglądarka akt rejestrowych”, po czym ponownie pierwszego od lewej – „Repozytorium akt rejestrowych”.
 3. Wyszukiwanie wymaga wypełnienia pola dotyczącego numeru KRS podmiotu.
 4. Po naciśnięciu przycisku „wyszukaj” pojawi się lista wszystkich wniosków złożonych w związku z funkcjonowaniem danego podmiotu. Jeśli lista jest pusta, oznacza to, że nie toczy się żadne postępowanie rejestrowe, a więc także o wpisanie do akt faktu ogłoszenia upadłości.
 5. Jeśli na liście znajdują się jakieś wnioski, możliwe jest ich otworzenie poprzez kliknięcie ikony oka. Pierwszym z załączonych w Repozytorium dokumentów będzie zawsze wniosek, w którym można znaleźć informację czego dotyczy.

Uwaga! Wniosek o ogłoszenie upadłości nie jest składany bezpośrednio do sądu rejestrowego. Jeśli w systemie widoczny jest wniosek, oznacza to, że zakończyło się już postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości i wkrótce zostaną ujawnione odpowiednie dane w rejestrze. Niezależnie od tego, spółka już na tym etapie powinna posługiwać się nazwą z dodatkiem „w upadłości”, a czynności w jej imieniu będzie dokonywał syndyk.

Podstawy prawne

Kwestie poruszane w tym wpisie regulują przepisy:

 1. Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe – w zakresie obowiązku posługiwania się firmą z dodatkiem „w upadłości”;
 2. Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – w zakresie postępowania rejestrowego i jego informatyzacji;
 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w zakresie znaczenia słowa „firma”.

Podsumowanie

Zawarcie każdej istotnej z punktu widzenia przedsiębiorcy umowy powinno być poprzedzone dogłębnym zbadaniem sytuacji finansowej kontrahenta. Opisane w tym artykule sposoby pozwalają na kompleksowe poznanie jego sytuacji i upewnienie się, że nie została w stosunku do niego ogłoszona upadłość spółki.


W naszej kancelarii uzyskają Państwo pomoc prawną w zakresie likwidacji i upadłości spółek. Nasi prawnicy przeanalizują Państwa sprawę i przygotują bezpłatną wycenę. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą restrukturyzacyjnym Grzegorzem Baranem.

Specjaliści Kancelarii:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gotowych rozwiązań i wsparcia w każdej sprawie – jesteśmy tu, aby Państwu pomóc.