kpp logo

Jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje wiele możliwości, ale najważniejszą z nich jest… właśnie ograniczona odpowiedzialność. Niestety, ograniczona odpowiedzialność nie oznacza, że w żadnym wypadku jej wspólnicy i członkowie zarządu nie będą odpowiadali za jej zobowiązania.

Kiedy, kto i na jakich zasadach może odpowiadać za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki? Co zrobić, jeśli już toczy się postępowanie? Zapraszamy do lektury!

[toc]

Reguły odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W poprawnie funkcjonującej spółce, żaden ze wspólników ani jej członków zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki z o.o. Majątek spółki jest całkowicie odrębny od majątków jej wspólników, więc jeśli ta zaciąga zobowiązanie, to musi je spełniać.

Zupełnie inaczej wyglądają sprawy, kiedy sytuacja w spółce się pogarsza, a fundusze spółki przestają wystarczać na zapłacenie wszystkim kontrahentom. Konsekwencje takiej sytuacji określa art. 299 kodeksu spółek handlowych.

Nieco upraszczając, zgodnie z jego treścią:

  1. jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu zasadniczo odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie ze spółką;
  2. członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:
    1. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub inny (mający doprowadzić do naprawy sytuacji gospodarczej spółki);
    2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy;
    3. mimo nieprawidłowości postępowania wierzyciel nie poniósł szkody.

Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce

Odpowiedzialność członków zarządu ma charakter subsydiarny. Oznacza to, że w pierwszej kolejności wierzyciele muszą próbować dochodzić zapłaty od spółki, a dopiero później mogą zwrócić się do członków zarządu.

Bezskuteczność egzekucji ma gwarantować członkom zarządu pewną ochronę – dzięki temu wierzyciel musi się upewnić, że spółka faktycznie jest niewypłacalna, nie zwrócić się bezpośrednio do członków organów.

Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności

Członek zarządu nie musi odpowiadać za zobowiązania spółki, jeśli w postępowaniu wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub np. o przeprowadzenie restrukturyzacji, jeśli nie mógł złożyć w określonym terminie takich wniosków, lub jeśli wierzyciel i tak nic nie stracił, bo na przykład i tak nie uzyskałby zaspokojenia.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości określa ustawa – jest to 30 dni od momentu, w którym spółka stała się niewypłacalna.

Jak uniknąć odpowiedzialności – praktyczne porady

Najlepszym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania spółki jest niestety zachowanie maksymalnej ostrożności. Członkowie zarządu powinni być uczuleni na utratę płynności finansowej przez spółkę i zawsze analizować, czy to już czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nie mogą ulegać naciskom wspólników, którzy pragną kontynuować prowadzenie działalności i najczęściej odradzają wszczynania procedury upadłościowej. Oni w tej sytuacji są chronieni – nie odpowiadają swoim majątkiem, ale członkowie zarządu już tak.

Jeśli natomiast w stosunku do członka zarządu już toczy się postępowanie, najlepszym sposobem jest wykazanie, że spółka była w zadowalającej sytuacji finansowej, a w najgorszym wypadku termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jeszcze nie upłynął.

Prawdopodobnie takie wskazania nie brzmią na szczególnie odkrywcze, jednak ostrożność i zapobieganie ryzyku jest w jedynym skutecznym sposobem, aby uniknąć odpowiedzialności.

Jeśli zastanawiają się Państwo czy spółka powinna już ogłosić upadłość lub toczy się przeciwko Państwu postępowanie o zapłatę za zobowiązania spółki, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Pomożemy przeanalizować sytuację ekonomiczną spółki i przygotować najlepszą argumentację, żeby uchronić się przed odpowiedzialnością własnym majątkiem.

Specjaliści Kancelarii:

Grzegorz Baran

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Joanna Pluta

Joanna Pluta

Współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gotowych rozwiązań i wsparcia w każdej sprawie – jesteśmy tu, aby Państwu pomóc.