kpp logo

Jakie są konsekwencje niedochowania procedury likwidacji spółki?

Błędy popełnione w postępowaniu likwidacyjnym spółki mogą mieć bardzo różny charakter – od całkiem małych, aż po te, które praktycznie zmuszają do powtórzenia całej procedury. W związku z wysokim sformalizowaniem reguł działania likwidatorów, pułapki czyhają na każdym kroku. W ramach tego tekstu omówimy tylko trzy najważniejsze błędy, których wystrzegać powinien się każdy likwidator spółki i zaprezentujemy ich konsekwencje. Zapraszamy […]

Likwidacja spółki a zwrot majątku wspólnikom

Likwidatorzy, wykonując swoje obowiązki, muszą pamiętać o szeregu regulacji. Naruszenie jednych może powodować jedynie minimalne konsekwencje, a innych – nawet osobistą odpowiedzialność likwidatora. Jednymi z najbardziej restrykcyjnych przepisów, o których musi pamiętać likwidator spółki, są reguły dotyczące zwrotu majątku wspólnikom. [toc] Kiedy wspólnicy mogą otrzymać zwrot majątku? Moment, od którego likwidatorzy mogą wypłacić środki wspólnikom, regulują […]

Jakie są obowiązki osoby odpowiedzialnej za likwidację spółki z o.o.?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najczęściej pojawiających się sposobów zakończenia działalności. Jest bezpieczna, stosunkowo szybka i ostatecznie kończy działanie spółki. Jedynym zagrożeniem dla spółki, osób odpowiedzialnych za jej likwidację, a niekiedy też wspólników, jest niedochowanie procedur. Jeśli spółka nie musiała wcześniej zgłosić wniosku o ogłoszenie upadłości, a likwidatorzy przestrzegają procedur, nic złego nie […]

Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza za zobowiązania i zaległości spółki komandytowej

blog kancelariapp

Spółka komandytowa to jedna z popularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Choć z najchętniej zakładaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może stawać w szranki, to i tak pojawia się niezwykle często. W jej ramach działają dwa typy wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Odpowiedzialność poszczególnych grup wspólników jest różna. Jak ukształtował ją ustawodawca? [toc] Wspólnicy spółki […]

Czym różni się komandytariusz i komplementariusz?

blog kancelariapp

Spółka komandytowa to specyficzna forma prawna, w ramach której wiele rzeczy jest nieoczywistych. Prawa poszczególnych wspólników diametralnie się różnią, procesy decyzyjne przebiegają w niestandardowy sposób, a odpowiedzialność ponoszą tylko niektórzy ze wspólników. Za to wszystko odpowiada nietypowy podział – na komandytariuszy i komplementariuszy. Czym różni się komandytariusz i komplementariusz? Co muszą i mogą robić poszczególni […]

Jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki?

blog kancelariapp

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje wiele możliwości, ale najważniejszą z nich jest… właśnie ograniczona odpowiedzialność. Niestety, ograniczona odpowiedzialność nie oznacza, że w żadnym wypadku jej wspólnicy i członkowie zarządu nie będą odpowiadali za jej zobowiązania. Kiedy, kto i na jakich zasadach może odpowiadać za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem […]

Kto reprezentuje spółkę w umowach z członkiem zarządu?

Zasada kto podpisuje umowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie są zbyt trudne. Spółkę reprezentuje zarząd, a szczegółowe regulacje w tym zakresie powinna zawierać umowa spółki. Informację o sposobie reprezentacji zamieszcza się też w rejestrze przedsiębiorców, dzięki czemu kontrahenci mogą swobodnie sprawdzać, czy dana osoba faktycznie jest umocowana do reprezentacji podpisania umowy. Sytuacja znacznie się […]

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Kiedy konieczna staje się likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warto zadbać o prawidłowe przejście całej procedury. Działania zmierzające do permanentnego wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego powinny być przeprowadzone z najwyższą starannością. Nawet najmniejszy błąd na jakimkolwiek etapie może skutkować dotkliwymi sankcjami finansowymi, czy w skrajnych przypadkach – karnymi. Przygotowana przez naszą kancelarię instrukcja ma na […]

Wykreślenie spółki z KRS po likwidacji – jak zrobić to poprawnie?

Otwarcie likwidacji spółki może nastąpić z różnych powodów: podjęcia stosownej uchwały przez wspólników, uprawomocnienia się wyroku sądowego w tej sprawie lub zaistnienia innej przyczyny. Nawet jednak samo poprawne otwarcie likwidacji spółki i jej sprawne przeprowadzenie nie sprawia, że następuje wykreślenie spółki z KRS, a ta przestaje istnieć. W tym celu uprawnione podmioty muszą podjąć działania, które to […]

Kim jest likwidator spółki?

Jednym ze sposobów zakończenia działalności spółki może być przeprowadzenie w stosunku do niej postępowania likwidacyjnego. Zmierza ono do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców, a o jego prawidłowy przebieg dba likwidator. Kim jest likwidator spółki? Jaką rolę pełni? Kto go powołuje i czy kandydat do tej funkcji musi spełnić jakieś warunki? [toc] Powołanie likwidatora i rozpoczęcie […]