2022

Kiedy spółka z o.o. jest niewypłacalna? Przesłanki ogłoszenia upadłości

Jednym z najważniejszych warunków ogłoszenia upadłości przez spółkę jest jej niewypłacalność. Bez jego spełnienia, sąd powinien oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, a w każdym razie postępowanie nie będzie mogło się skutecznie zakończyć. Czasem sąd może przyjąć, że spółka jest niewypłacalna nawet bez szczegółowego badania stanu jej finansów. Czym jednak jest ta

Czytaj dalej »

Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Syndyk niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości w stosunku do upadłego, rozpoczyna przygotowania do późniejszego zaspokojenia wierzycieli – sporządza spis inwentarza, oszacowanie majątku i plan likwidacyjny. Wszystkie te działania mają na celu wstępną ocenę sytuacji spółki objętej upadłością i rzetelne przedstawienie danych sędziemu-komisarzowi postępowania upadłościowego. Syndyk, po dopełnieniu wszystkich formalności, we współpracy

Czytaj dalej »

Syndyk kto to właściwie jest?

Zakończenie działalności spółki kapitałowej jest możliwe na trzy sposoby – dwa można nazwać podstawowymi, a trzeci „dodatkowym” Pierwszym jest przeprowadzenie w stosunku do spółki postępowania likwidacyjnego. Drugim jest przejście przez spółkę postępowania upadłościowego. Trzecim natomiast, jest wykreślenie spółki z KRS w związku ze stwierdzeniem, że ta nie posiada dostatecznych funduszy,

Czytaj dalej »

Wykreślenie spółki z KRS po likwidacji – jak zrobić to poprawnie?

Otwarcie likwidacji spółki może nastąpić z różnych powodów: podjęcia stosownej uchwały przez wspólników, uprawomocnienia się wyroku sądowego w tej sprawie lub zaistnienia innej przyczyny. Nawet jednak samo poprawne otwarcie likwidacji spółki i jej sprawne przeprowadzenie nie sprawia, że następuje wykreślenie spółki z KRS, a ta przestaje istnieć. W tym celu

Czytaj dalej »

Kim jest likwidator spółki?

Jednym ze sposobów zakończenia działalności spółki może być przeprowadzenie w stosunku do niej postępowania likwidacyjnego. Zmierza ono do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców, a o jego prawidłowy przebieg dba likwidator. Kim jest likwidator spółki? Jaką rolę pełni? Kto go powołuje i czy kandydat do tej funkcji musi spełnić jakieś warunki?

Czytaj dalej »

Jak sprawdzić upadłość firmy?

Spółka, w stosunku do której została ogłoszona upadłość, ma silnie ograniczoną możliwość dalszego funkcjonowania. Do jednej z najważniejszych konsekwencji należy utrata zarządu posiadanym dotychczas majątkiem przez spółkę i powstanie tzw. masy upadłości. Od momentu ogłoszenia w stosunku do spółki upadłości, może ona funkcjonować na określonych zasadach jeszcze bardzo długi czas.

Czytaj dalej »

Czym jest masa upadłościowa i co wchodzi w jej skład?

Choć mogłoby się zdawać, że spółka niewypłacalna nie powinna już posiadać żadnego majątku, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Podmiot składający wniosek o ogłoszenie upadłości powinien dysponować środkami, które sprawią, że cel postępowania upadłościowego zostanie, choć częściowo zrealizowany. Celem, o którym mowa, jest oczywiście zakończenie działalności i zaspokojenie w jak najwyższym

Czytaj dalej »

Zdolność upadłościowa – jakie podmioty ją posiadają

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie powoduje dla przedsiębiorcy i członków jego organów wiele pozytywnych konsekwencji. W przypadku spółek kapitałowych najczęściej pozwala na całkowite wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu. Niestety, nie każdy podmiot ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i skorzystania ze wszystkich korzyści z tego faktu wynikających.

Czytaj dalej »

Likwidacja a upadłość spółki – różnice

Decyzja o zakończeniu działalności spółki może zostać podjęta z różnych powodów. Mogą nimi być niewypłacalność spółki, utrata zaufania do partnerów biznesowych, wyczerpanie formuły współpracy, czy inne, niepozwalające dalej prowadzić działalność w dotychczasowej formie przyczyny. Wybór optymalnej procedury zakończenia bytu istniejącej spółki, będzie uzależniony od opisanych wyżej przyczyn. W przypadku podmiotów

Czytaj dalej »

Obniżenie kapitału zakładowego spółki w likwidacji

Po zaistnieniu jednej z przyczyn likwidacji spółki kapitałowej następuje otwarcie likwidacji spółki. Oznacza to, że spółka od tego momentu dąży już tylko do stopniowego zakończenia swojej działalności, zaspokojenia wszystkich wierzycieli i podziału majątku między wspólników. Jednym słowem – jej byt zmierza ku końcowi. Właśnie od momentu wystąpienia przyczyny likwidacji spółki

Czytaj dalej »