4 stycznia, 2023

Kto reprezentuje spółkę w umowach z członkiem zarządu?

Zasada kto podpisuje umowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie są zbyt trudne. Spółkę reprezentuje zarząd, a szczegółowe regulacje w tym zakresie powinna zawierać umowa spółki. Informację o sposobie reprezentacji zamieszcza się też w rejestrze przedsiębiorców, dzięki czemu kontrahenci mogą swobodnie sprawdzać, czy dana osoba faktycznie jest umocowana do reprezentacji

Czytaj dalej »

Jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje wiele możliwości, ale najważniejszą z nich jest… właśnie ograniczona odpowiedzialność. Niestety, ograniczona odpowiedzialność nie oznacza, że w żadnym wypadku jej wspólnicy i członkowie zarządu nie będą odpowiadali za jej zobowiązania. Kiedy, kto i na jakich zasadach może odpowiadać za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak

Czytaj dalej »

Czym różni się komandytariusz i komplementariusz?

Spółka komandytowa to specyficzna forma prawna, w ramach której wiele rzeczy jest nieoczywistych. Prawa poszczególnych wspólników diametralnie się różnią, procesy decyzyjne przebiegają w niestandardowy sposób, a odpowiedzialność ponoszą tylko niektórzy ze wspólników. Za to wszystko odpowiada nietypowy podział – na komandytariuszy i komplementariuszy. Czym różni się komandytariusz i komplementariusz? Co

Czytaj dalej »

Co to jest taksa notarialna i jak się ją wylicza?

Usługi oferowane przez prawników są co do zasady odpłatne, nie inaczej jest w przypadku notariuszy. Część czynności prawnych wymaga obowiązkowej formy notarialnej, co w praktyce oznacza konieczność zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej rejentowi. Wynagrodzenie notariusza jest określane mianem taksy i podlega konkretnym zapisom prawnym. Taksa notarialna Taksą notarialną określamy wynagrodzenie notariusza

Czytaj dalej »

Co kryje się pod skrótami KRS? EKRS? PRS?

Działalność gospodarcza prowadzona w formie spółek prawa handlowego podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Od jakiegoś czasu wszelkie sprawy związane z sądem rejestrowym w Polsce można załatwiać wyłącznie w formie elektronicznej. Pojęcia KRS, EKRS oraz PRS wiążą się bezpośrednio z rejestrami spółek prawa handlowego. Co to jest KRS i

Czytaj dalej »